Má Mezinárodní měnový fond ještě svůj význam?


V České republice je hypoteční úvěr určen tedy fyzickým a právnickým osobám. Od jiných úvěru se liší hlavně tím, že musí být vždy zajištěný právem k nemovitosti na území naší země. Z praxe je běžné, že se jako zástava využívá právě financovaná nemovitost, nicméně jsou známy příklady, kdy se může ručit i jiným objektem. Nyní za přísnějších podmínek kolem poskytování hypotečních úvěrů se někdy ručí nejen kupovanou nemovitostí, ale ještě dalším objektem.
rodinná bible.jpg
Obecně lze říci, že v rámci laického pohledu existují dva typy hypoték, tedy půjček, kdy ručíte nemovitostí.
·         Účelová hypotéka
Účelová hypotéka je vždy striktně určena k tomu, aby peníze byly využity výhradně na investici do nemovitosti.
·         Neúčelová hypotéka
Tento typ úvěru se také často nazývá americkou hypotékou. Sice ručíte nemovitostí, ale nikdo nekontroluje, na co vlastně peníze ve výsledku využijete a tím pádem je můžete využít na cokoli.
Zákonné úpravy a novinky
Od 1. prosince 2016 je však v platnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru číslo 257/2016 Sb., který nahrazuje právě do té doby platný zákon 145/2010. Od této chvíle tedy platí některé nové zásady, které se vztahují právě i na úvěry na bydlení, přičemž dříve bylo toto vyloučeno a zákon ohledně hypoték měl svou vlastní úpravu.
V této novele se tedy uvádí rozdělení spotřebitelských úvěrů na bydlení na další tři skupiny, oproti běžné laické terminologii jsou to tedy:
·         Úvěr zajištěný nemovitostí
·         Úvěr účelové určený (zejména)k nabytí nemovitosti
·         Úvěr ze stavebního spoření
znak paragrafu.jpg

Změna ohledně předčasného splacení úvěru
Předem je třeba říci, že většina změn, se bude aplikovat až na smlouvy uzavřené po datu platnosti nového, respektive upraveného zákona. Samozřejmě, jak bývá zvykem, i výjimky lze uplatnit a to hlavně v momentě, kdy by to pro spotřebitele bylo výhodnější. To znamená, že v případě, že bude chtít spotřebitel splatit úvěr dříve, nebude se musit v rámci výjimky bát hrozících pokut, ale měl by hradit pouze zákonem stanovené náklady na předčasné splacení v souladu se zákonem v stanovené maximální částce, která se rovná 1 % z částky, která se splácí dříve. Maximální částku pak je padesát tisíc korun. Nad rámec však splacení bude bez nutnosti dalších sankcí, což do této novely nebylo prakticky možné.