SPOLEČNOSTI VYKUPUJÍCÍ NESPLACENÉ ZÁVAZKY

První kategorií jsou společnosti, které se zabývají vykupováním krátkodobých pohledávek od podnikatelů, kterým nezaplatili jejich klienti či odběratelé za prodej služeb či zboží. Tyto společnosti se nazývají faktoringové společnosti.
Další skupinou společností, která se zabývá správou a odkupem pohledávek, je skupina inkasních agentur. Inkasní agentury spravují i odkupují pohledávky od věřitelů, kterým nebyly zaplaceny závazky po splatnosti. Většinou se jedná o pohledávky za fyzickou osobou, tak zvané B2C pohledávky. Samozřejmě i za právnickou osobou, těm se zase říká v oblasti pohledávek nejčastěji B2C.

úvěr

Většinou jsou to ale pohledávky vzniklé z bankovních či nebankovních úvěrů, kontokorentů a další podobně vzniklé dlužné částky, evidované právě na rodné číslo. Inkasní agentury pak většinou patří do Asociace inkasních agentur v České republice.

Asociace má samozřejmě i několik přidružených společností. Tato Asociace inkasních agentur sdružuje uvedené společnosti, které se zabývají právě inkasem pohledávek. Společnosti, které patří do asociace přijaly etický kodex. Tím se, kromě jiného, zavazují také k přísnému dodržování zákonů České republiky, respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků a ochraně osobních dat.
Je pravdou, že u široké veřejnosti nejsou faktoringové a inkasní společnosti v oblibě. Ale pojďme si to říct narovinu. Je správné neplatit vlastní závazky?

úspory

A může poskytovatel úvěrů či služeb podnikat a dál prosperovat, pokud nejsou jeho služby uhrazeny? Nemůže. Pokud mu nejsou hrazeny pohledávky, musí nastat ze strany firmy rázné kroky tak, aby mohla společnost fungovat dál. Nebo snížit stav zaměstnanců, snížit mzdy a odměny, ubrat dovolenou navíc atd.
Je dobře, že tyto společnosti existují a zároveň je dobré, že existuje asociace, která hlídá jejich postupy. Jen si představte, jak by to asi dopadlo, kdyby se peníze nemusely vracet věřitelům. A pokud se vám ta myšlenka líbí, zkuste si představit, že právě tím půjčujícím jste vy.