Akceptační úvěr

Setkali jste se s pojmem akceptační úvěr? Nevíte, co přesně tato slova znamenají? U akceptačního úvěru hrají hlavní roli dva subjekty. Důležitá je banka a dlužník. Celý proces je spojen se směnkou, která hraje vedlejší roli. Tento úvěr se týká především banky a dlužníka. Ale jedná se o úvěr, kdy banka neposkytuje žádné finanční prostředky, tedy neposkytuje klientovi peníze. Dohoda závisí na směnce, jejíž náležitosti jsou uvedené v úvěrové smlouvě. Akceptační úvěr znamená, že banka převezme závazek od dlužníka. Pod těmito slovy si toho v praxi ještě moc nepředstavíme, takže si vysvětlíme podrobnější popis dané problematiky. Jak celý proces probíhá a co všechno se odehrává? To si nyní popíšeme a díky tomu si celou situaci osvětlíme. Začneme hezky od začátku, máme zde klienta, který se stane dlužníkem, ale k tomu se ještě dostaneme. Tento klient vystaví směnku. Směnka musí už mít konkrétní podobu, takže je vystavená na konkrétní banku, na konkrétní částku a na konkrétní dobu splatnosti. Klient se s touto bankou dohodne a veškeré náležitosti jsou uvedené v úvěrové smlouvě (částka a lhůta splatnosti). Jakmile banka tuto směnku akceptuje, stane se klient dlužníkem banky. Banka tedy neposkytuje žádné finanční prostředky, nýbrž přejímá závazek dlužníka. Banka v tomto ohledu garantuje zaplacení závazku. Dlužník musí stihnout doložit peníze před dobou splatnosti směnky.

Akceptační úvěr nebývá častý

Tento proces se v praxi vidí jen zřídka. Většinou na něj mají nárok významní lidé, často označováni jako V.I.P., protože se tímto způsobem banka určitým způsobem zavazuje za klienta přebrat jeho závazek. Banka totiž směnku učiní takzvaně obchodovatelnější, protože vše garantuje svým jménem.
Jakmile vše proběhne v pořádku a dlužník stihne doložit peníze před splatností směnky, je vše tak, jak má být, a obě strany mohou být spokojené.