Chystáte se na cesty? Nezapomeňte na pojištění!

Pojďme si nyní říct, proč je dobré právě cestovní pojištění mít. Jedním a to hlavním důvodem je to, že náklady na léčbu v některých zemích v zahraničí, respektive asi ve většině zemí, jsou mnohem vyšší než u nás v České republice. I když v rámci Evropské unie máme nárok na zdravotní péči na účet naší domácí zdravotní pojišťovny, je pak v mnoha případech vyžadovaná vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovna nehradí. Bohužel ani repatriace zpět k nám není právě v rámci Evropského zdravotního průkazu.
cestovní pojištění
Jak už bylo zmíněno, na cestách nehrozí jen náhlé onemocnění či zranění a jiné náhlé zdravotní potíže, ale také hrozí další rizika, jako krádeže zavazadel i ztráta nebo poškození zavazadel a také neúmyslné způsobení škody další osobě.
Pokud se tedy stane, že vás v zahraničí něco takového potká a máte právě kvalitní cestovní pojištění, je ve většině případů z tohoto pojištění hrazeno:
•                      ambulantní ošetření lékařem
•                      léky na předpis a jiný zdravotnický materiál
•                      hospitalizace
•                      neodkladná operace
•                      přeprava do ČR (v případě smrti přeprava ostatků do ČR)
•                      zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
Pokud si ještě zajistíte další připojištění, jde zpravidla o tyto možnosti:
•                      úrazové pojištění
•                      pojištění zavazadel
•                      pojištění odpovědnosti za škodu
•                      pojištění stornování zájezdu a další
pas na kufru
Na výslednou cenu pojistného pak má vliv tedy nejen vybraná služba a další položky připojištění, ale také územní platnost. Tedy zda cestujete jenom po Evropě či vyrazíte do světa včetně USA nebo vyrážíte mimo Evropu, mimo USA až do zbytku světa.
Samozřejmě záleží, jaká jste věková kategorie nebo kolik je tomu, kdo se pojišťuje. Samozřejmě se pak cena mění počtem dní či délkou pobytu, kterou hodláte trávit v zahraničí a také samozřejmě zaměřením cesty. Jiná cena bude, pokud hodláte cestovat jako turista či pracovat v kanceláři nebo pokud budete cestovat se sportovním zaměřením, kde je riziko zranění vyšší, než když sedíte v kanceláři.