Co je kreditní karta

Dokážete si ale pod tímto pojmem představit opravdu konkrétní kartu se všemi jejími vlastnostmi a víte, co vlastně tato slova doopravdy znamenají? Možná si říkáte, že se přece jedná o klasickou platební kartu, kterou máte v peněžence a se kterou hradíte běžné platby, je spojená s vaším běžným účtem, na který vám chodí každý měsíc výplata a ze kterého čerpáte tyto peníze. Jenomže kreditní karta je něco jiného. Ta, o které jsme teď mluvili, často nazývána v uvozovkách jako běžná karta, se nazývá debetní. Za kreditní kartu se nesprávně označují různé typy platebních a bankovních karet.

Pravda a skutečnost

Lidé jsou zkrátka zvyklí označovat za kreditní kartu všechny karty, které vlastní nebo se kterými přijdou do styku. Tento název se totiž stal nejčastěji používaným. Nyní si ale řekneme, co tedy skutečně kreditní karta znamená. Kreditní karta je sice platební kartou, v tomto ohledu byste měli pravdu, ale je spojená s revolvingovým úvěrem. Teď nastává další otázka. Co je to revolvingový úvěr? Za revolvingový úvěr se označuje typ krátkodobého úvěru, ze kterého klient postupně spotřebovává peníze. Klient tedy může pravidelně z úvěru čerpat až do výše jeho limitu. Úvěr je předem nastaven na nějakou konkrétní částku a až do této výše může klient z úvěru opakovaně čerpat finanční prostředky. Klient úvěr splácí postupně. Peníze jsou určené na financování jakýchkoliv potřeb. Revolvingový úvěr si mohou zřizovat i lidé, kteří mají živnostenský list nebo vlastní firmu. Kreditní kartou se čerpají finanční prostředky z úvěru. Proto tato karta není tak běžná v našem světě, byť se těmito slovy často označují různé druhy karet. Nyní jsme si však řekli, co přesně tato slova znamenají, takže kreditní karta je platební kartou, která je spojená s revolvingovým úvěrem, tedy s úvěrem, který není vázán na běžný účet. Klienti úvěr splácí a mohou opakovaně vybírat peníze. Jedná se o typ krátkodobého bankovního úvěru.