Dodavatelský úvěr

Přečtete-li si základní poučku o tom, co je to vlastně dodavatelský úvěr, pak se dozvíte, že se jedná o jistý typ úvěru, který se sjednává na zboží. Tento úvěr se také označuje jako obchodní, protože se týká firem a podnikatelů.  Pohybujeme se tedy v podnikatelském prostředí, u dodavatelů a odběratelů, u prodejců a kupujících. Dodavatel je samozřejmě ten, který vám dodává nějaké zboží, ať už jde o drobnosti nebo o větší věci. Odběratel je naopak ten, který zboží odebírá, a za které by měl samozřejmě zaplatit. Jak je to tedy v případě dodavatelského úvěru, když se v podstatě jedná o úvěr čili o jakýsi druh půjčky? Dodavatel zboží, může poskytnout tento úvěr svému odběrateli. Poskytne jej ve formě odložené platby za již dodané zboží. Platba se tedy oddálí, a to je výhoda pro odběratele, protože peníze nemusí ihned investovat a okamžitě při převzetí zboží předávat dodavateli.

Může být krytý směnkami

Dodavatelský úvěr je často krytý směnkami. Tyto směnky totiž mohou být v bance eskontovány a převedeny na eskontní úvěr. Směnky lze tedy eskontovat u banky a tímto způsobem celý úvěr převést z dodavatelského na eskontní.
Jedná se tedy o krátkodobý typ úvěru, se kterým banka v podstatě nemá nic společného. Tato transakce probíhá od dodavatele přímo k odběrateli, takže se z toho banky vynechávají a systém se tím pádem zjednodušuje.
Výhodou pro odběratele je, že nemusíte ihned platit za zboží. Můžete s tím počkat, což některým firmám může vyhovovat. Mezi dodavatelem a odběratelem vzniká jakási dohoda. Dohodnou se na platebním cílu, do kdy se má zboží zaplatit. Většinou se může jednat o běžných 14 dní. Nečekají vás žádné transakce s bankami ani jiné dokládání listin. Nečekáte ani na schválení. Zboží však zůstává majetkem dodavatele až do zaplacení. Pozor bychom si však, v případě dodavatelského úvěru, měli dávat na úrokovou sazbu.