Druhy úvěrů

Úvěr je oficiální název v podstatě pro obecně řečeno „půjčku“. Díky úvěru si můžete půjčit peníze od banky nebo nebankovní společnosti. Určí se splátka, která už v sobě zahrnuje různé poplatky a provize a na základě sepsání smlouvy, která nese všechny potřebné náležitosti, vám poskytovatel úvěru předá nebo zašle na bankovní účet peníze, tedy se jedná o úvěr. Klient následně splácí měsíční splátky, a to až do určené konečné doby a splacení celého závazku.
Základním rozdělením úvěrů je tedy typ bankovní a nebankovní. Bankovní se sjednává v klasických bankách. Nad nimi dohlíží Česká národní banka. Nebankovní poskytují soukromé společnosti. Většinou přes investory. Nad těmito společnostmi má kontrolu a dohled Česká obchodní inspekce. To jen tak pro zajímavost.

Další rozdělení úvěrů

Dalším rozdělením se dostáváme k tomu, komu se vlastně úvěry poskytují. Čili existují různé společnosti, lidé nebo subjekty, proto můžeme rozdělovat úvěry na podnikatelské, mezibankovní, spotřebitelské pro běžné občany, pro státy, obce a kraje nebo pro jiné korporace.
Existují úvěry krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Tento typ se rozlišuje podle délky splácení. Pokud se tedy jedná o typ krátkodobý, většinou se splácí pouze do jednoho roku. Pokud se jedná o typ střednědobý, pak se splácí od jednoho roku až do 5 let a v případě posledního dlouhodobého typu se může jednat o splácení až od pěti a více let.
Hypoteční a spotřebitelský
Spotřebitelský úvěr je vhodný pro všechny občany, kde se může a nemusí ručit nemovitostí. Většinou si je sjednáváme na kratší dobu splatnosti a na menší částky.
Hypoteční úvěr je vhodný pro všechny občany, může se poskytnout také podnikatelům, ale s ručením nemovitostí. Tyto úvěry si bereme v případě, že chceme ručit nemovitostí, dát ji takzvaně do zástavy a získat spoustu financí na bydlení. Například na koupi domu nebo bytu, samostatnou stavbu či rekonstrukci.
Podnikatelské úvěry se poskytují pouze podnikatelům.