Nebankovní půjčka a úvěr pro právnickou osobu

Nyní zabrousíme trochu do právního systému a řekneme si, co to znamená, když se řekne úvěr pro právnické osoby. Kdo takovýto úvěr může požadovat? Jedná se o nějakou firmu, společnost nebo o někoho jiného? Jak jste na tom se znalostí právní ústavy? Nemusíte být žádní znalci, abyste přišli na to, že za právnickou osobu považujeme například právě různé druhy společností jako je akciová společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní podnik nebo národní podnik. Tyto věci se dají poměrně dobře i odvodit, když si představíme pojem právnická osoba. Ovšem existují i další skupiny, které se přiřazují k těmto společnostem a nazýváme je jako právnické osoby. Mohou to být družstva, společenství vlastníků jednotek, spolky, nestátní neziskové organizace (nadace, fondy, církev, náboženská společnost, obecně prospěšná společnost), veřejnoprávní právnické osoby jako je stát, kraj, obec, svazek obcí, státní fond, příspěvková organizace, vysoká škola nebo veřejná výzkumná instituce. Tyto všechny subjekty se mohou řadit do právnických osob.

Fyzická nebo právnická osoba?

Jestliže zmíníme pojem fyzická osoba, pak tím myslíme samozřejmě běžné občany. Nenechte se však splést. Do právnických osob ale například nepatří osoba samostatně výdělečně činná, i přesto, že bychom řekli, že jde vlastně o druh podnikatelského subjektu. OSVČ tedy patří do skupiny fyzických osob v tomto rozlišení.
Úvěr právnické osoby znamená druh úvěr pro obchodní společnosti, družstva, nadace a fondy, sdružení právnických osob nebo stát a územně samosprávní celky.
Jestliže se tedy budeme bavit o úvěrech pro právnické osoby, tak se nezahrnují do běžných úvěrů. Tyto bývají zvlášť poskytované právě pro právnické osoby neboli subjekty. Právnické osoby žádají v mnohých případech o opravdu vysoké částky. Jedná se totiž o velké subjekty. Úvěry proto mohou dosahovat od několika stovek tisíc, až po milionové částky. Mohou čítat dokonce až desítky milionů. Podmínky mají často stejné, jako vídáme u běžných typů úvěrů a sjednávají se opět stejným způsobem.