Podnikatelské půjčky

Existují krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry pro podnikatele.
1.       Krátkodobý podnikatelský úvěr má splatnost do 1 roku. Většinou slouží k úhradě menších finančních problémů, do kterých se podnikatelé mohou dostat, pokud po nich žádá dodavatel peníze za dodaný materiál. Majitel podniku ale v danou chvíli nemá na zaplacení faktury od dodavatele, jelikož mu odběratel zatím nezaplatil za prodané zboží nebo služby. Tento problém řeší podnikatelé nejčastěji, a právě proto si berou krátkodobé úvěry.
kalkulačka a výpočet
2.       Splatnost střednědobého úvěru je od 1 roku do 4 let. Nejčastěji si využívá při koupi investičního majetku. Podmínky pro připsání úvěru podnikateli se pak liší podle typu podnikání klienta. U této půjčky také závisí na konkrétní investici.
plánování podnikatele
3.       Pokud se podnikatel uchyluje k rozsáhlejší a závaznější investici, je vhodné zvolit dlouhodobý úvěr. Ten se poskytuje obvykle na dobu delší než 4 roky.
Banky si pochopitelně stanovují podmínky, za kterých úvěr podnikateli poskytnou. Klient musí mít ukončená alespoň dvě účetní období. Také musí žadatel vykazovat kladný hospodářský výsledek a sídlo jeho firmy musí být na území České republiky a být jejím občanem. Úvěr nebude podnikateli připsán, pokud je jeho firma v likvidaci či v konkurzu. Jako překážku pro poskytnutí půjčky vnímají banky také nesplněné závazky vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo finančnímu úřadu.
myšlení na peníze
Banky v dnešní době ale poměrně dost riskují. Nabízí úvěry pro začínající podnikatele. Tito podnikatelé ale nemají při startu svého podnikání příliš finančních prostředků ani majetku, a tak nemají čím ručit. To ale bankám nevadí a nabízí podnikatelské půjčky bez ručení. Nováčkům tak některé bankovní instituce půjčí částku ve výši i několika milionů. Banky si tedy nemůžou být jisty, že takovému nováčkovi budou jeho investice vynášet a on bude mít možnost závazky vůči bankovní instituci vyřešit a úvěr splatit.
Podnikatel by si měl každou půjčku dopředu promyslet a projednat ji se svými společníky či s finančními poradci.