Přehled půjček

Půjčka je slovo velice často skloňované. Velké procento Čechů žije takzvaně na dluh, nebo si někdy v minulosti vzalo půjčku, či má nyní zajištěnou půjčku, nebo v budoucnu přemýšlí, právě o půjčce. Takže zřejmě každý se s ní setkáme, ať už v učebnicích ekonomiky nebo v běžném životě. Nedostatek financí se vždy řeší nějakou půjčkou či právě úvěrem. Tato dvě slova jsou svázána dohromady. Ovšem ještě si musíme říct, že půjčka samozřejmě není úvěr, ale v obecné řeči vyznívají tato dvě slova podobně. Mají základní společný význam, a to je ten, že si vždy půjčujete peníze. Proto se běžně říká, půjčka i úvěr.
Půjčky můžeme rozdělit do několika skupin. Především podle toho, kdo je poskytuje – takže na bankovní a nebankovní půjčky. Jedny poskytují samozřejmě banky, druhé nebankovní typy poskytují soukromé společnosti. Půjčka může být poskytnuta také v rámci P2P neboli od lidí k lidem. V tom případě se vynechávají jak banky, tak i nebankovní společnosti a najdete pouze zprostředkovatele, většinou se jedná o nějaké webové stránky, kde se žadateli podobná půjčka může poskytnout přímo od lidí.
Dalším rozdělením půjček může být podle toho, na co peníze potřebujete. Půjčky dělíme také podle doby splácení. Krátkodobé půjčky mají dobu splatnosti do jednoho roku. Existují také mikropůjčky neboli mikroúvěry. Tímto způsobem si klienti mohou přijít na pár tisíc až několik desítek tisíc korun s různou dobou splatnosti. Tyto půjčky jsou poskytovány lidem, kteří nemají stabilní příjem, důchodcům, ženám na mateřských, a i komukoliv dalšímu.  

Srovnání půjček

Přehled půjček můžeme chápat také jako jakýsi druh srovnání bankovních a nebankovních půjček. Lidé si mohou najít srovnání v loňském nebo letošním roce. Tabulky srovnávají různé půjčky, ať už z bankovního nebo nebankovního systému, porovnávají úroky, RPSN nebo dobu splatnosti. 
Srovnávat můžeme bankovní produkty mezi sebou, můžeme tedy porovnávat různé banky proti sobě, jejich půjčky a úvěry, ale také nebankovní půjčky mezi sebou anebo všechny dohromady, takže bankovní i s těmi nebankovními.