Půjčka a úvěr pro firmy

Půjčky a úvěry pro firmy, to je úplně jiná kategorie, než například půjčky a úvěry pro běžné občany čili spotřebitelské úvěry. Úvěry pro firmy označuje také jako podnikatelské úvěry. Podnikatelem se rozumí podnikající osoba – OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, nebo firma či podnik. Podnikatelé získávají pro potřeby podnikání takzvané ičo neboli identifikační číslo osoby. IČ se uvádí při různých příležitostech a jedná se o jakési označení podnikatelského subjektu. Pokud tedy podnikáte, můžete žádat o půjčky pro firmy o takzvané podnikatelské úvěry, a to u banky nebo u nebankovní společnosti. S penězi z podnikatelského úvěru se hradí výdaje pro potřeby firmy. To znamená, že s financemi můžete platit cokoliv, co souvisí s podnikáním, například běžné potřeby ve firmě, mzdy, platby, úhrady faktur, placení poplatků, energií, nájmů, nákupu materiálu, surovin, placení služeb, vyplácení sociálního, zdravotního, můžete kupovat běžné potřeby, vybavení, investovat do nových záměrů, nakupovat stroje a zařízení, inovovat, ale také splácet dluhy.

Bližší rozdělení podnikatelských úvěrů

Podnikatelské úvěry se dělí do dvou základních skupin. Existují úvěry provozní a investiční. Investiční se používá v případě, že potřebujete hradit nějaké velké investice. Jedná se o vyšší částky úvěrů. Provozní úvěr se naopak využívá v případě, když potřebujete hradit běžnější potřeby, například denního charakteru. Provozní úvěr bývá většinou krátkodobý a zapůjčené částky jsou nižší než u investičního úvěru.
Dále můžeme úvěry rozdělit na bankovní a nebankovní, a to podle toho, kdo podnikateli bude úvěr poskytovat, zdali banka či nebankovní společnost.
Úvěr může být se zástavou nemovitosti nebo bez zástavy. Záleží na jeho výši čili kolik si potřebujete vypůjčit. Pokud budete volit nižší částku, tak se ručení nevolí, ovšem při vyšších částkách už je ručení jakousi zárukou a výhodou pro další podmínky.
Půjčka pro firmy je pro mnohé vysvobozením. Někteří podnikatelé dokonce využívají této možnosti na začátek podnikání. Tam je sice složitější úvěr získat v bance, protože ještě nemáte žádné daňové přiznání, podle čeho by klientovi mohli půjčit, ale existují možnosti, jak úvěr získat.