Půjčka a úvěr

Mezi pojmy půjčka a úvěr se mnohdy ztrácíme. Navíc si většina lidí myslí, že se jedná o jednu a tutéž věc. V obecné mluvě převládají oba dva pojmy. Proč tomu tak je? Protože půjčku si spojujeme s úvěrem a úvěr s půjčkou, jedná se o jakési půjčení něčeho většinou financí. V hovorové mluvě se tedy jedná o podobné výrazy, ale z právního a ekonomického hlediska se jedná o dva rozdílné subjekty. Půjčka samozřejmě není úvěr a úvěr není půjčka. Mají rozdílné vlastnosti. Půjčka jako taková už ani v zákonech neexistuje. Hovoří se o ní jako o zápůjčce. Zápůjčku totiž můžete sjednat kdekoliv a s kýmkoliv. Nemusí jít tedy o transakci mezi lidmi a bankami nebo jinými společnostmi. Půjčit si můžete od přátel, rodiny. Základní vlastností zápůjčky, tedy naší všeobecně mluvené půjčky, nemusí být ani nezbytně peníze. Proto se jedná o „půjčku“, pod tímto oficiálním názvem zápůjčka. Můžeme si formou zápůjčky půjčit i movité věci. Naproti tomu úvěr je vždy sjednáván přes finance. Úvěr je vždy peněžitého charakteru. V případě úvěru také musí být sjednány úroky. Čili jakási odměna věřiteli – neboli úvěrujícímu. Úvěr je tedy sjednán přes banku nebo nebankovní společnost. Zatímco půjčku si můžete domluvit dokonce i pouze ústní formou, nemusí být písemná, například s kolegou v práci.

Základní rozdělení

Trochu jsme již nahlédli do základního oficiálního rozdělení mezi půjčkou a úvěrem, takže jsme pochopili jisté souvislosti a nyní si můžeme říct, jak to na našem trhu funguje. Úvěry a půjčky jsou základními stavebními kameny celé ekonomiky. Půjčky mohou být krátkodobé, úvěry můžeme rozdělit také podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Půjčky a úvěry využíváme k tomu, abychom si vypůjčili peníze. Půjčka a úvěr je každé jiný pojem, ale často se skloňují dohromady. Půjčky úvěry můžeme členit podle toho, kdo je poskytuje, na bankovní a nebankovní. Dále podle toho, na co finance potřebujete na účelové a neúčelové. Existují spotřebitelské úvěry a podnikatelské. Rozdělení podle toho, komu se finance půjčují. Kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr, to všechno jsou další oblasti, do kterých se řadí úvěr, půjčka.