Půjčky a situace na trhu

Nebankovní půjčka je poskytována jiným subjektem, než bankou. Pro právě tyto typy úvěrů je přímo charakteristické, že nemají tak přísné podmínky pro jejich získání. Právě u těchto společností většinou žadatel nemusí dokládat příjmy ani čistý výpis z rejstříků trestů. Právě tyto výhody jsou pak ale vyvažovány ze strany poskytovatele vysokými úroky, vysokou procentní roční sazbou nákladů (známé jako RPSN) a celkově nevýhodností těchto nebankovních produktů.
 potřeby soudce
Samozřejmě existují výjimky a postupem času a zvýšenou kontrolou společností, které poskytují úvěry, se stávají některé nebankovní půjčky dokonce výhodnějšími než půjčky bankovní.
 
Konkurenčnímu boji pomohla novela zákona o spotřebitelském úvěru, která vešla v platnost 1.12.2016, která právě zpřísnila podmínky poskytovatelům jakýchkoli půjček. Všechny podniky, které chtějí od tohoto termínu půjčky i nadále poskytovat, musí získat licenci České národní banky. Dříve stačil živnostenský list, však nyní již to tak není.
Tento krok byl učiněn s vidinou vymýcení lichvářských neetických praktik, které se ještě do nedávna na českém trhu objevovaly.
paragraf zákona
Jaké povinnosti nebankovní poskytovatelé musí plnit?
•    Poskytovatel musí opravdu důkladně prověřit finanční situaci žadatele před jejím schválením a to i u půjček do pěti tisíc korun.
•    Poskytovatel v tuto chvíli nesmí neinformovat o všech nákladech k úvěru. Tedy klient musí vidět přesně kolik peněz přesně obdrží a kolik opravdu celkově zaplatí. Pokud tedy bude řádně splácet ve stanovených termínech částky určené.
•    Poskytovatel nesmí bránit zákazníkovi rozmyslet a prostudovat nabídku. Na to má klient ze zákona nyní 14 dní.
•    Každý rok musí být umožněno klientovi splatit zcela bez poplatků až 25% jistiny (tedy částky půjčené). Pokud se klient dostane do těžké životní situace, může splatit úvěr celý najednou.
•    Při neschopnosti splácet půjčku, může poskytovatel požadovat maximálně 50% jistiny na pokutách, ale jen do výše 200.000,-Kč.
•    Minimální doba splácení všech úvěrů je stanovena na 6 měsíců.
•    Všechny spory týkající se těchto úvěrů musí být řešeny u místně příslušných soudů. Tedy věřitelé už nemohou používat ustanovení o rozhodčích doložkách.