Reeskontní úvěr

Obchodování, bankovnictví a celkově oblasti financování a ekonomiky má mnoho tajných zákoutí, do kterých někteří lidé nahlédnou jen letmo.
Další z pojmů, který není všeobecně známý, a tak se s ním můžeme často setkat jen okrajově, nebo pokud jej někdy slyšíme, či jsme o něm četli, je reeskontní úvěr. Samozřejmě že existují lidé, kteří podobnou problematiku řeší denně, ale v širší veřejnosti nemusí být až tak podrobně známá.
Pojem reeskontní úvěr označuje jakýsi druh služby. Zdali to tak můžeme nazvat. V praxi se jedná o to, že majitel směnky prosí banku, aby odkoupila směnku. Banka tedy jeho směnku akceptuje, což v tomto případě znamená, že směnku odkoupí čili eskontuje. Tato směnka je vystavená na dobu dlouhodobě dopředu. Bude tedy mít splatnost až v budoucnu. Zároveň však majitel směnky přichází o práva na směnku. Banka po majiteli směnky totiž vyžaduje, aby potvrdil převod a aby byla celá transakce dokončena. Práva majitele směnky zanikají a vznikají vůči bance neboli jsou převedeny z majitele směnky samozřejmě na banku.

Směnka putuje z jedné strany na druhou

Směnku tedy vždy vystavuje někdo takzvaně jiný neboli cizí. Nesmí se jednat o banku. Reeskontní úvěr většinou souvisí s tím, že se pohybuje někde zboží. Proto bývají tyto úvěry sjednávány většinou mezi obchodníky a bankami. Z tohoto důvodu se s tím většinou v běžném životě moc často nesetkáme a tento pojem ani neslýcháme. Ovšem můžeme mít podvědomí o tom, že je něco takového možné a co se vlastně pod tímto pojmem skrývá. Mít alespoň nějakou představu je rozhodně dalším plusem k našim znalostem. Díky tomu si můžeme rozšířit své obzory.
Směnka tedy putuje z jedné strany na druhou. Má samozřejmě svou určitou dobu splatnosti. V případě, že by odběratel nemohl plnit své závazky, by se banka mohla případně obrátit na toho, kdo jí směnku prodal.
K tomuto tématu se často přidružují i další názvy a souvislosti jako je například lombardní úvěr. Toto téma je však taktéž rozsáhlé.