Smlouva o úvěru

Nyní jsme se dostali do tématu smlouvy o úvěru. Jestliže hledáte půjčky nebo úvěry, je to jednoduché a do té doby nezávazné. Smlouva o úvěru však všechny tyto náležitosti mění. Je totiž zavazující a již se týká konkrétní nabídky, na kterou jsme kývli, a podle toho nám byla vystavena smlouva o úvěru. Jako každá jiná smlouva i tato musí obsahovat samozřejmě důležité informace týkající se věřitele a dlužníka. Což znamená, že na ní musí být uvedeno, kdo vám finanční prostředky poskytuje, tedy název věřitele, od koho si peníze budete půjčovat, většinou se jedná o název banky nebo jiné finanční instituce. Následují informace o dlužníkovi, což je osoba, která si peníze půjčuje. Samozřejmostí jsou i další údaje jako je doba splatnosti, úvěrový rámec, částka, na kterou je úvěr sjednán, splátky, úroky a spoustu dalších informací.

Základní údaje a náležitosti smlouvy

Základní charakteristikou je, že banka nebo jiná finanční instituce vám poskytne peníze na požádání. Pro tento úkon se vytavuje smlouva o úvěru. Věřitel a dlužník se musí dohodnout, na jak vysokou částku bude úvěr nastaven a také na pravidelných splátkách. Dlužník bude splácet měsíční splátku po dohodnutou dobu, a to i s úroky. Další podmínky úvěru se týkají toho, zdali je klient fyzická či právnická osoba. Smlouva totiž může obsahovat další údaje jako je účel poskytnutí úvěru.
Smlouva o úvěru je také definována v právním znění podle platných předpisů. V naší republice se jedná o obchodní zákoník. Zmínku o něm najdete také v občanském zákoníku, protože smlouva o úvěru může být spojována i se smlouvou o půjčce, kterou naleznete právě v občanském zákoníku.
Smlouva o úvěru se vždy uzavírá pouze formou peněžních prostředků.
Jestliže si sjednáváte smlouvu o úvěru, pak se vždy dívejte na veškeré náležitosti. Rozhodně se nikdy nedoporučuje jenom smlouvu vzít a ihned podepsat, aniž byste si přečetli její kompletní znění.