Syndikovaný úvěr

Když se řekne syndikovaný úvěr, lidem se často vybaví i název syndikát. A víte, že i toto slovo existuje a je úzce spjaté právě se syndikovaným úvěrem? Ano, pojem syndikát přestavuje více bank, které jsou spjaté neboli nějakým způsobem spojené dohromady. Než začneme samotným syndikovaným úvěrem, řekli jsme si, co znamená pojem syndikát. Syndikovaný úvěr je tedy druh úvěru, který se poskytuje firmám. Tento typ úvěru poskytuje právě syndikát neboli více bank dohromady.
Jak to v praxi chodí?
Několik věřitelů tedy bankovních institucí se spojí a vytvoří jakýsi společný subjekt. Ten nazýváme syndikátem a od něj se odvíjí název tohoto úvěru. V praxi totiž většinou nebývá běžné, aby více bankovních institucí půjčovalo jedné firmě a to společně. Banky tedy půjčují společně dlužníkovi, v našem případě nějaké firmě. Věřitelé uzavírají s dlužníkem, laicky řečeno banky uzavírají s firmami, syndikované úvěrové smlouvy. Jedná se tedy o vypůjčení peněžních prostředků, pomocí úvěru, ale od více bank, které jsou sdružené dohromady.

Ve světě firem

Ve světě firem existuje spousta možností a také půjček či úvěrů, se kterými se běžně nemusíme setkat. Podobné názvy mnohdy ani v reálném světě neslýcháme a ani nepoužíváme. Pokud bychom se s nimi však setkali, už si můžeme udělat představu o tom, co vlastně syndikovaný úvěr znamená. 
V syndikovaném úvěru se můžeme setkat nejčastěji s jednou bankou, která je takzvaně hlavní a zaštiťuje ty ostatní. Všechny mají samozřejmě jednotné podmínky.
Proč se tento úvěr vlastně sjednává a je tak složitý? Většinou je to z toho důvodu, že jedna banka by nemohla poskytnout tak vysoký úvěr. Může jít o velké riziko pro věřitele nebo o vysoké částky. Z těchto důvodů se rozloží riziko do více stran, na více účastníků, na více bankovních institucí. V praxi to pak znamená, že firma má jeden například velký úvěr, ale nemusí mít více úvěrů u více bank.