Akcie, a jak se pustit do obchodování s nimi

Nejprve je třeba si ujasnit, zda-li jsou akcie opravdu ten pravý prostředek, do kterého byste měli investovat. Investování do akcií je především určeno pro takové investory, kteří jsou ochotni plně nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, a jsou připraveni aktivně se obchodování věnovat.
Akcie jako takové jsou obecně spojeny s vysokou likviditou, a především, vysokými zisky. Tyto klady jsou ovšem vyváženy vyšším rizikem, v porovnání například s dluhopisy, či běžnými podílovými fondy. Pokud jste tedy i nadále ochotni investovat do akcií, je třeba si ujasnit několik věcí.
obchodování na burze
Způsob a délka investice
Prvním ze způsobů investování je to, kterému říkáme „aktivní“. Tím rozumíme investici do akcií v řádu několika hodin, dnů, popřípadě týdnů. Důležité je zmínit, že zisky se u tohoto typu investic pohybují v řádu desítek procent, ale riziko je také velmi vysoké. Dále je třeba zmínit značnou časovou náročnost. Předpokládejme, že jste se rozhodli nevyužít služeb profesionálního obchodníka, a chcete své investice řídit sami. V případě aktivního investování počítejte s tím, že mu budete muset věnovat i hodinu a více denně.
Protikladem investování aktivního se může zdát investování dlouhodobé, u něho hovoříme o několika týdnech, ale spíše měsících. I charakteristiky, platné pro aktivní investování zde nacházíme v jiném stavu. Riziko u tohoto typu investic klesá, ale s ním i výše zisku. Ale, tento typ investování vyžaduje po investorovi daleko méně osobní aktivity v porovnání s předchozí situací. Je tedy na každém z nás, abychom se rozhodli, který ze dvou základních typů lépe vyhovuje naším potřebám.
Trh, kde investici provedeme
Další důležité rozhodnutí, které musíme podstoupit, je výběr vhodné burzy, kde budeme své prostředky investovat. Burzu můžeme vybrat čistě na základě osobních preferencí, ale je zde několik pravidel a vlastností, které je vhodné sledovat. Především se jedná o kredibilitu burzy, za důvěryhodné a dobře analyzovatelné burzy jsou považovány především ty evropské, burzy v USA, a v některých částech Asie, především se jedná o Hong Kong, Singapur, či Japonsko.
silueta businessmana
Další charakteristikou je již samotný typ akcie či společnosti, do které chceme investovat. Mezi velmi oblíbené a snadno dostupné burzy patří mezi českými investory především americká NYSE, NASDAQ, poté německá burza ve Frankfurtu nad Mohanem, ale i Pražská burza, zastřešující burzovní obchody v České republice.
Toto jsou dvě nejdůležitější rozhodnutí, která musí každý odpovědný investor učinit. Bez nich si nelze smysluplné a ziskové investování do akcií ani představit.