Bez peněz je lidem těžko


SilnÄ› pochybuji o tom, že byste znali ÄlovÄ›ka, který by si aspoň nÄ›kdy nestěžoval na nedostatek penÄ›z. VÅ¡em z nás se nÄ›kdy pÅ™ihodí, že penÄ›z není po ruce dost. Je tomu tak i v dobrých Äasech, kdy jsou ukazatele naší ekonomiky závidÄ›níhodné, a je to pochopitelnÄ› jeÅ¡tÄ› daleko horší, když se nedaří. Což je vlastnÄ› typické pro dneÅ¡ní dobu.
Je pořád dráž a dráž, ovÅ¡em příjmy nás lidí nerostou tak, jak by to bylo žádoucí. A tak se zvýšené výdaje plnÄ› nekompenzují a stále více lidí se dostává do situace, kdy je jim nevyhnutelnÄ› zapotÅ™ebí půjÄka.
Jenže ti, kteří už nÄ›kdy žádali o půjÄku, mnohdy dobÅ™e vÄ›dí, že půjÄit si peníze nemusí být snadnÄ›jší, než si je vydÄ›lat. JistÄ›, teoreticky na tom nic není, protože se osloví finanÄní ústav, který peníze půjÄuje, a po schválení žádosti se peníze dostanou, jenže v praxi to zase až tak jednoduché nebývá. Žadatel totiž musí být schopen prokázat žádoucím způsobem schopnost peníze získané ve formÄ› půjÄky vrátit. Protože půjÄky se vracejí, ty se nikomu nedávají jako dárek napořád.
A tak ÄlovÄ›k ve Å¡patné finanÄní situaci obíhá banky a další podobné finanÄní ústavy, žádá o půjÄky a odchází mnohokrát zklamán, pokud nedokáže doložit svoji schopnost splácet. Je to možná k uzoufání, ale tak tomu prostÄ› je.
A pak se tedy možná dotyÄný rozhodne zkusit to u nebankovních spoleÄností. Tam bývají obvykle půjÄky snáze dostupné, tam toho po žadatelích zase až tak moc nechtÄ›jí. Ale i zde je tÅ™eba doložit, že bude mít ÄlovÄ›k z Äeho splácet, případnÄ› se to musí doprovodit nÄ›jakou dostateÄnou zárukou, zástavou, spolužadatelem, ruÄitelem a podobnÄ›. Pokud nezvolíme krátkodobé rizikové půjÄky, kde se žadatelů na nic neptají, ale na oplátku požadují pÅ™ehnané úroky a hrozí tu citelné sankce pro případ nesplácení.
A tak je nakonec lepší si peníze vydÄ›lat. Ale když to nejde, mÄ›li by si lidé brát půjÄky aspoň s rozumem. Aby je dostali a zvládli splatit.