Také znáte finanční tíseň?


Pokud se nad tím zamýšlím, mÄ›l jsem ve svém životÄ› po finanÄní stránce docela Å¡tÄ›stí. JistÄ›, byly i doby, kdy jsem mÄ›l hluboko do kapsy, byly doby, kdy jsem si musel odpírat i to vytoužené, protože jsem na to nemÄ›l, byly tu dlouhé roky, kdy jsem musel pracovat do úmoru a Å¡etÅ™it, abych si nakonec mohl pořídit to, co se považuje za nezbytné pÅ™edpoklady pro život, ale díky své pracovitosti, Å¡etrnosti a jistÄ› i Å¡tÄ›stí jsem nikdy nepoznal onu skuteÄnou bídu, v níž se musí platit, ale není Äím. Vždy jsem aspoň to naprosté minimum zvládal a pomÄ›rnÄ› normálnÄ› žil. A žiji. A snad i budu žít, jakkoliv je známým rÄení ‚nikdy neříkej nikdy‘ a tudíž se klidnÄ› i já mohu do finanÄních potíží dostat.
Ale jsou i lidé, kterým takto přáno nebylo, není a nebude. A protože i ti potÅ™ebují peníze aspoň na důležité vÄ›ci, musí si je nÄ›kde vydÄ›lat, a když to nejde, pak si je aspoň u nÄ›koho půjÄit. Ano, i díky půjÄkám se dá nÄ›kdy složitá životní situace lidí zvládat. Ty pomohou tÄ›m, kdo se zrovna nemají dobÅ™e, byÅ¥ jenom doÄasnÄ›, do doby, než nadejde nevyhnutelná doba splácení.
Lidé tedy nÄ›kdy potÅ™ebují využívat půjÄky. A nÄ›kdy je také využívají. Ale to urÄitÄ› neznamená, že si berou flegmaticky ty první nabídky, na které nÄ›kde pÅ™ijdou, a pak je utrácejí. Rozumní lidé si půjÄují až po zralé úvaze, a vybírají si půjÄky, které jim sedí, se kterými uspokojí své potÅ™eby a také se s nimi dokážou vypořádat pÅ™i vracení.
A i vy byste si mÄ›li užívat půjÄky výluÄnÄ› tak, jak je to pro vás zvladatelné. PůjÄit si peníze je totiž vždycky jednodušší, než je vrátit, utratit půjÄené peníze je jednodušší než sehnat finance, kterými se uhradí vÅ¡echny závazky vyplývající z půjÄek. A není nic horšího, než když si nÄ›kdo musí postupnÄ› půjÄovat, aby mÄ›l peníze na úhradu toho, co si půjÄil dřív. Což je nebezpeÄný zaÄarovaný kruh. Od kterého radÅ¡i ruce pryÄ.