Co dělá centrální banka

Centrální bankou pro Českou republiku je Česká národní banka. Jejím základním úkolem je, jak sama popisuje, dohled nad finančním trhem a řešení krize na finančním trhu. V praxi to znamená, že ČNB stanovuje bankám mantinely ve všech oblastech jejich fungování, a to hlavně pomocí nastavení úrokových sazeb, minimálních kapitálových rezerv, které musí banky mít, a dalších pravidel. Kromě toho je ČNB samozřejmě také zodpovědná za vydávání a oběh měny, dohlíží na dluhopisy a například také vede účty pro organizace a jedince kteří jsou nějak napojeni na státní rozpočet. V krátkosti, úlohou České národní banky je postarat se, aby v České republice platila jasná pravidla pro všechny zúčastněné, a aby finanční prostředí bylo fér k bankám i občanům.

 banka v Clevelandu

Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada, složená z guvernéra, dvou viceguvernérů a 4 řadových členů. Důležitým bodem je, že tyto členy může jmenovat a odvolávat pouze prezident, a maximální funkční období je dvakrát šest let. To zaručuje, že bankovní rada bude nezávislá na proměnách politické scény, a také že se členové budou pravidelně střídat. Tak nějak samozřejmě se rozumí, že členové rady nesmějí být aktivní politici či podnikat.
budova ČNB
Zajímavé ovšem je, že stále mohou být například vědci, spisovateli či pedagogy, a nikdo jim samozřejmě nezakazuje spravovat svůj vlastní majetek. Členem bankovní rady se může stát bez ohledu na věk každý, kdo má čistý trestní rejstřík, dostudovanou vysokou školu, a je „uznávanou a respektovanou osobností v oblasti finančního trhu“, ať už to znamená cokoli. Je tedy jasné, že při rozhodování má prezident či prezidentka velkou svobodu, a je pouze na jejich uvážení, jak moc respektovaná musí osobnost nového člena být. V našem běžném životě se tedy s centrální bankou setkáváme prakticky neustále, i když o tom většinu času ani nevíme.
Belgická národní banka
Při výměně peněz či splácení půjčky si na ČNB vzpomene asi většina z nás, ale tyto pravomoci sahají daleko dále: ČNB dohlíží prakticky na každé rozhodnutí bank, a pokud některá z bank poruší pravidla, má právo odebrat jí bankovní licenci, což pro banku znamená okamžitý konec činnosti. Celkově se tedy dá říci, že ČNB je tu od toho, aby se ze zdejších finančních trhů nestal divoký západ, kde běžný občan bude jen loutkou v konkurenčním boji.