Nejstarší banky světa

Ø  Nejstarší fungující bankou světa je italská Banca Monte dei Paschi di Siena. Založena v roce 1472, tato banka by byla schopna půjčit nejen Kryštofu Kolumbovi na jeho americký výlet, ale mohla by například i pojistit Monu Lisu či uložit peníze William Shakespeara. Banka byla založena v městském státě Siena. Zpočátku byla, pro Itálii nepřekvapivě, řízena a spravována katolickou církví, a sloužila jako charita. Svůj největší rozkět zažila, ostatně jako celá Itálie, v 17. a 18. století, a v roce 1995 se charitativní činnosti banky oddělily od jejích finančních aktivit, a v roce 1999 banka vstoupila na italskou burzu. Období expanze mezi lety 2000 a 2006 bylo ovšem vystřídáno hlubokým propadem, kdy se banka nedokázala vyrovnat s následky finanční krize, a z těchto otřesů se nepříliš úspěšně vzpamatovává dodnes.

 luxusní banka

Druhou nejstarší bankou světa je německá Berenberg Bank. Založená v Hamburku v roce 1590, Berenberg Bank byla od začátku rodinným podnikem. U jejího zrodu stáli bratři Hans a Paul Berenbergovi, a Berenbergova rodina vlastnila banku až do roku 1822. V tomto roce vymřela mužská linie Berenbergů, a byla nahrazena rodinou Berenberg-Gosslerů, jejíž potomci žijí v Evropě dodnes. Ve své době byla banka velkým hráčem na poli německé industrializace, a navíc stála u zrodu několika dalších bank. Banka nebyla aktivní po celou dobu své existence, například pozastavila své fungování v průběhu obou světových válek, ale v současné době se jí úspěšně daří expandovat na privátní trhy. 17. století bylo pak zejména ve znamení rozvoje britského bankovnictví. Nejstarší britskou bankou je soukromá C. Hoare & Co., ale nejspíše největší událostí byl vznik giganta na britském trhu, Barclays, v roce 1690. Aby toho nebylo málo, o dva roky později následovala privátní Coutts, a v roce 1694 pak Bank of England. Pouze o rok mladší než Bank of England je pak Bank of Scotland, což dokonale odráží soupeření mezi dvěma částmi Británie.
budova banky
V 18. století pak začaly banky růst jako houby po dešti, ale Česká republika si na svou první banku musela počkat až do roku 1825. Tehdy vznikla Česká spořitelna, a v roce 1868 následovala Živnostenská banka, dnes známá jako UniCredit bank. Pokud jde o nejstarší banku mimo území evropského kontientu, musíme se vypravit do roku 1784, kdy vzniká Bank of New York, dnes známá jako BNY Mellon. Tu založil Alexander Hammilton, který se později stal také prvním ministrem financí nově vzniklých Spojených Států Amerických. Bez zajímavosti není, že kvůli politickým tahanicím trvalo sedm let, než mohla banka začít doopravdy fungovat. Na druhou stranu se záhy stala první společností, která vstoupila na světoznámou new yorskou burzu. Bez zajímavosti není, že BNY byla také jednou z pouhých tří bank, které v roce 2009 prošly federálním zátěžovým testem, a státní podporu byla schopna vrátit už o půl roku později. V nedávné době ovšem vyšly na povrch kontroverze ohledně způsobu, jakým banka nakládala s cizími měnami, ze kterých se pak nezákonně