Co je to úvěr

Co je to úvěr, je naprosto přirozená otázka, protože jakmile zabřednete do všech těch názvů, půjček a úvěrů, hypoték, bank a nebankovních institucí, do konsolidací a kontokorentů a dalších podobných názvů, může vám z toho jít hlava kolem. Takže co je to úvěr, je naprosto správná otázka.
Je vůbec nějaký rozdíl mezi úvěrem a půjčkou? Nejprve začneme tím, co je to vlastně ten úvěr? Banka nebo nebankovní společnost vám půjčí peníze. Tyto peníze potřebujete, a tak se dohodnete na určité smlouvě již s přesnými parametry. Ve smlouvě musí být uvedeno kolik si chcete půjčit, kolik budete splácet a na jak dlouho. Také zde budou poplatky a zejména úrok. Což je finanční ohodnocení, za to, že vám někdo poskytne půjčku. Banky či nebankovní společnosti to totiž zadarmo dělat nebudou. Jakmile se převedou peníze, pak můžete říct, že máte sjednaný úvěr.
Úvěr je tedy poskytnutí finančních prostředků od věřitele, tedy poskytovatele půjčky k vám, tedy k následnému dlužníku. Za toto vypůjčení peněz, na konkrétní dobu určitou, se požaduje úrok. Většinou se udává v procentech. Úrok je následně odměna pro věřitele, toho, kdo vám půjčku poskytnul. Splácíte ji většinou vypočítanou ve formě měsíčních splátek.

Různé druhy úvěr

Na dnešním trhu se můžete setkat s různými druhy úvěrů. Může se jednat o krátkodobý nebo dlouhodobý, dále o kontokorentní, provozní, investiční, eskontní, hypoteční nebo spotřebitelský.
Další druhy se dělí podle poskytování. Jedná se o bankovní typy úvěrů, které si sjednáváte v běžných bankách a o nebankovní typy úvěrů, ty poskytují soukromé společnosti.
Bankovní úvěry poskytují banky. Nad těmi má dohled Česká národní banka. Nebankovní úvěry, od soukromých společností musí také spadat pod určitý orgán, který je hlídá. V tomto případě se jedná o orgán zvaný Česká obchodní inspekce. Od poslední změny zákona o spotřebitelském úvěru musí i nebankovní společnosti, poskytující například spotřebitelský úvěr, mít licenci od České národní banky.