Eskontní úvěr

Budeme-li vycházet z předpokladu, že existují účelové a neúčelové úvěry, můžeme se dopracovat až k těm neúčelovým pro podnikatele, ale i pro běžné občany. Celá kategorie tedy spadá pod neúčelové úvěry, které si mohou sjednávat běžní občané, ale i podnikatelé. V této kategorii se ale zaměříme pouze na podnikatele čili na subjekty jako jsou firmy, různé společnosti nebo lidé samostatně výdělečně činní, pod velice často používanou zkratkou OSVČ. Podnikatelské úvěry se tedy sjednávají pouze pro podnikatele, firmy, společnosti a OSVČ. Nikdo jiný si jej sjednat nemůže, tímto se tyto úvěry výrazně od všech ostatních odlišují. Přejdeme na konkrétní produkt, tím je eskontní úvěr. Pod tímto pojmem, pokud nejste zrovna člověk, který se učil ekonomiku, si zřejmě nic moc nepředstavíte. Jedná se o slovo, které se moc nedá od ničeho odvodit, jako tomu je například s již zmiňovanými podnikatelskými úvěry, což je sousloví, ze kterého si alespoň něco odvodíte. Eskontní úvěry mají, co dočinění s bankami, podnikateli a směnkami. Banky totiž odkupují tyto směnky od podnikatelů. Musí být samozřejmě před datem splatnosti, což hraje taktéž důležitou roli. 

Banka odkupuje směnku

Banka směnku odkupuje v uvozovkách, protože se ve skutečnosti nejedná o přesný odkup. Směnka je totiž vždy vystavená za nějaké zboží či služby. Tuto směnku mezi sebou sepisují odběratelé a dodavatelé. Odběratel logicky musí zaplatit za přijaté zboží nebo služby. K tomuto účelu byla vystavena směnka. Musí tedy splatit sumu, která je uvedená na směnce. A jak je to s dobou splatnosti? Ta je uvedená na všech fakturách, takže logicky je uvedená i na směnce. Samozřejmě, že se musí uhradit do data její splatnosti, stejně tak jako běžné faktury, které vám chodí k proplacení nebo výpisy za telefon a podobné platby. Tímto způsobem jsme si to přirovnali k běžnému životu, abychom problematiku lépe pochopili. Pokud odběratel potřebuje rychle peníze, protože je nemá, dá směnku k odkupu bance. Pokud banka směnku přijme, následně odběratel již nebude dlužit dodavateli, ale bude dlužit bance. Odběratel se v tomto případě označuje jako emitent. Dodavatel jako remitent.