Evropské banky ví, že česká koruna stále posiluje!


Slovensko nám v předchozích letech ukázalo, že může existovat země bez eura, ale také s eurem. Oboje je samozřejmě funkční, jak vidíme právě u našich sousedů, nicméně přizpůsobení aktuální měně samozřejmě proběhnout musí. Naše fiskální ekonomika dle ekonomů neodpovídá právě euru. V tuto chvíli se naší ekonomice daří, ale přebytky nijak zvlášť nevytváříme, což by mohl být problém. Slovensko díky zavedení aura udělalo výrazný krok do světa a podporu eura na Slovensku můžeme vidět poměrně jednoznačně.
papírové peníze eu.jpg

Pokud se ekonomové zamýšlí nad tím, jaký bude vývoj koruny, jednoznačně se shodnou na tom, že korunu jako takovou ze světového finančního trhu nemůžeme úplně vyjmout. To znamená, že je závislá nejen na tom, jakou tržní ekonomiku máme, jaké jsou procesy v ekonomice, ale také je závislá na tom, jak zemi jako takovou vnímá celý svět.
čtyři mince.jpg

Česká koruna by měla i nadále posilovat. Samozřejmě ne stále a ve stejném tempu, protože, jak bylo uvedeno, je navázána na celosvětové dění nejen na finančním trhu. Aby však mohla koruna posilovat, je potřeba nedělat chyby v rozpočtových politikách a neděla chyby v měnové politice. Dle odborníků však v měnové politice chyby nehrozí. Dalším faktem, který ovlivňuje posilování české koruny je fakt, že česká ekonomika musí udržovat konkurenceschopnost.
 

V otázce, zda je vhodné zavádět u nás euro zpravidla, oproti politikům, nemají odborníci ekonomové jednoznačný názor pro či proti a to z toho důvodu, že jsou si vědomi toho, že právě existuje velká podpora pro zavedení eura ze strany českého průmyslu. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že eurozóna se potýkala již s krizí, což českou veřejnost od přiklánění se k zavedení eura, odradilo.

Samozřejmě je nutné se vždy na každou věci dívat v duchu celku, nikoli jednoho zájmu. Je proto jasné, že každá politická strana se bude přiklánět k jiné variantě a to z jiných důvodů.