Výplata náhrad při krachu banky


Nejen česká ekonomika, ale i finanční trh je dlouhodobě u nás vcelku zdravý a silný, ale stále se objevují případy, kdy je potřeba vyplatit náhrady vkladů. Toto však není samo o sobě a stále se musí pracovat na tom,a by to tak bylo i v budoucnosti.
nemocný mobil.jpg

Za předcházení problémů zodpovídá Garanční systém finančního trhu, který musí řešit i případný krach banky. Uměli byste si třeba vy poradit s tím, kdyby vaše banka zkrachovala?


·         Kdy se náhrada vyplácí?

Banka, ať je to konkrétní případ nebo hypotetický, by měla mít pojištěného v podstatě každého jednotlivého klienta. Garanční systém vyplatí pak náhrady pohledávek dle vkladů až poté, co od České národní banky obdrží písemnou zprávu o neschopnosti dané finanční společnosti vyplácet své závazky. Může se také stát, že o úpadku bude informace doručena prostřednictví rozhodnutí soudu o úpadku. Musí to být tedy takové rozhodnutí, které zapříčiní, že jsou pozastavena práva vkladatelů nakládat s vklady.


·         Jak vysoké budu případně náhrady?

Náhrada by samozřejmě měla být do sta procent jejich původní výše. Maximální výše by mohla tedy dosáhnout výše, na kterou je účet jednoho klienta dané finanční společnosti pojištěn. Náhrada se tedy vyplácí v měně státu, ve kterém se účet nachází.
vyfocená knihovna.jpg


·         Výpočet částky ve vztahu k měně

Částka se vypočítá dle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou v daný rozhodný den! I pokud budete mít účet vedený v jiné měně, dojde k tomuto přepočtu podle předchozího pravidla.


·         Jak dlouho bude klient na výplatu čekat?

I když se může zdát, že to bude trvat dlouho, není tomu tak. Výplata by měla být zahájena nejpozději sedmým pracovním dnem ode dne rozhodného. Člověk či subjekt, který je takto postižen nemusí o náhradu škody žádat, protože informace o tom, že tato situace nastala se zveřejní prostřednictvím tisku, Garančního systému, postižené bankovní instituce a banky, která výplatu provede. Postižený má pak celkem tři roky na to, aby si výplatu náhrad vyzvedl. Vyplácení škody pak probíhá prostřednictvím jiné banky se širokou sítí poboček a probíhá nejen v hotovosti, ale také v bezhotovostním vztahu.