Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby aneb měnit tuto veličinu nebo neměnit? To je otázka, na kterou se snažíme přijít už celé roky. Když se někde vzpomene fixace úroku, tak je každý hned pro, protože si myslí, že to přináší jenom samé výhody, ale je tomu opravdu tak? Nebo se za tím schovává ještě něco jiného? Víte například, že po ukončení fixace by bylo možné doplatit celý úvěr? Netušili jste, že je to možné? Je navíc možné si nechat zafixovat úrok u všech typů úvěrů? Prozradíme ještě více podrobností.

Týká se dlouhodobých úvěrů

Takzvaná fixace je většinou spjata s dlouhodobými úvěry. Nejčastěji se s ní můžeme setkat při hypotečním úvěru, protože ten se sjednává například na dvacet až třicet let doby splácení. Nastaví se výše splátek, společně s úrokovou sazbou a doba splácení, abychom celý úvěr mohli za určitou dobu splatit. Podle toho, jak vysokou částku dostaneme, jak dlouho chceme splácet a jaký je úrok, se vypočítá měsíční splátka. V tomto případě se fixace bude týkat jednoho člena z těchto výpočtů, a to úrokové sazby. Ta může být zafixována po celou dobu splácení nebo na pár let, a zůstane neměnná. To znamená, že se úrok nebude měnit. Ani navyšovat, ale ani klesat v závislosti na tržní ekonomice a aktuálním vývoji trendů. Zůstane tedy po dobu, na jakou bude fixace určená, neměnný. Fixaci je možné nastavit na dobu jednoho roku, tří let, pěti let nebo na jinou dobu. Úrok se tedy po tuto dobu nemění. Jakmile se fixace nastaví na nějaké období, pak úrok zůstane neměnný. To znamená zafixovaný. V některých případech hypotečních úvěrů, může být fixace úrokové sazby nastavená na celou dobu splatnosti. To znamená, že jakmile na začátku bude úroková sazba nastavena, už se nadále nebude měnit. Nesmí tedy stoupat, ale ani klesat v závislosti na ekonomice země nebo vlivem ostatních zákonných či jiných podmínek. Pokud by byla fixace nastavená na období jednoho roku a vy ještě poté spláceli dalších pět let, pak se úroková míra nebude měnit po dobu jednoho roku, ale jakmile fixace skončí, může různě klesat nebo stoupat a může se měnit dle aktuálních hodnot a aktuálních trendů. Veškeré podmínky se sjednávají ihned při vyřizování úvěru, kde vám musí sdělit, jak je to s fixací a jejími podmínkami. Fixaci si každá společnost poskytující úvěry, či banka nebo nebankovní společnost, může nastavit jiným způsobem, dle různých typů úvěrů. Na konci fixace je možné splatit část nebo celý úvěr. Tato služba je bez poplatků.