Hypotéky pouze do 90% ceny nemovitosti

Česká národní banka (ČNB) dala bankám doporučení, aby od 1.dubna 2017 neposkytovaly stoprocentní půjčky. Maximální výše hypotéky by měla tak být v hodnotě 90% LTV. (LTV znamená Loan To Value. Tedy poměr poskytnutého úvěru k zástavní hodnotě pořizované nemovitosti.) Tuto hodnotu stanoví banka znaleckým posouzením. Banka tedy nevychází z kupní ceny.

procenta
 
Dále mohou banky poskytovat hypotéku v hodnotě 80% – 90%  pouze v celkovém objemu 15% z nově poskytnutých hypoték.
 
Co z toho pro zákazníky vyplývá?
Jednoznačně z toho vyplývá, že pokud chce klient získat hypotéku, musí mít naspořeny vlastní  prostředky. A to výrazně vyšší než doposud. Z toho, jak tvrdí finanční odborníci, vyplývají dva směry budoucího vývoje, které však dle všeho nejsou pozitivní:
 
1.   Na hypotéku dosáhne málo lidí
2.   Snížení dostupnosti pro mladé lidi
 
Právě zejména mladých se dotkne toto opatření, i přes to, že mohou mít aktuálně poměrně vysoké příjmy. Nicméně je jasné, že mladí nestihnou za pár let či měsíců v práci, naspořit adekvátní částku.

dům na klíč
 
Samozřejmě banky mohou mít i jiná řešení. Hypotéka se kombinuje například se spotřebitelským úvěrem. Každému přemýšlejícímu člověku teď došlo, že spotřebitelský úvěr má vysoké úrokové sazby. Je na pár let, tedy splátky jsou vysoké. Tím může dojít paradoxně ke stavu, kterému se ČNB údajně snažila zabránit právě tím, že nebude poskytovat 100% hypotéky.
 
V logické návaznosti na toto, bude v době konce fixace pro klienty velmi obtížně, odejít za výhodnější nabídku ke konkurenci. Možné také je, že to vlastně v tu chvíli bude nemožné. Tedy se budou muset spokojit s nabídkou své banky, která nebude tlačena konkurencí ke snižování sazby a zlepšování nabídky, tedy opět porostou úrokové sazby.

hypotéka
 
Změna, která se týká zákona o spotřebitelském úvěru, a je oproti předchozím změnám pro klienty pozitivní, umožňuje dále (bez penále a poplatků), splatit mimo fixační období až 25% jistiny úvěru (jednou v roce) a limituje poplatky za předčasné splacení celé hypotéky.
 
S jistotou tedy lze říci, že podmínky pro čerpání hypoték nebude snadné splnit a to se v budoucnu odrazí ve výši úrokových sazeb hypotečních úvěrů a v množství poskytnutí spotřebitelských úvěrů.