Základní pojmy, které byste měli znát, pokud chcete investovat!

Pokud chceme investovat, je potřeba ujasnit si základní pojmy. Na kapitálovém trhu vystupuje několik subjektů:
finanční trh
·        Emitent – je ten, kdo cenné papíry vydává a umístí je na kapitálový trh.
·        Investor – je ten, kdo peníze investuje a nakupuje cenné papíry (takže vy).
·        Obchodníci s cennými papíry – bývají většinou investiční společnosti.
·        Zprostředkovatel – člověk, který uzavře smlouvu mezi investorem a investiční společností.
·        Organizátor trhu – to je právě výše zmiňovaná burza.
·        Depozitář – banka, která ručí za investice celým svým majetkem, aby investoři o své peníze nepřišli.
podnikatelská analýza
Dále je potřeba se zorientovat v základních typech cenných papírů:
·        Akcie – jedná se o takový cenný papír, který vám potvrzuje, že jste spolumajitelem podniku, který jej vydal. To znamená, že se můžete podílet na řízení tohoto podniku, protože zde máte hlasovací práva. Pro akcie je typická vysoká volatilita tržní hodnoty, která se od nominální hodnoty (napsané přímo na cenném papíru) může lišit. S akciemi je spojeno právo na výplatu dividend. Doporučený horizont pro investování do akcií je zhruba 15 – 20 let.
·        Dluhopis – pokud koupíte dluhopis, vystupujete v tomto vztahu jako věřitel, a emitent vystupuje v pozici dlužníka. Znamená to tedy, že emitentovi půjčíte peníze na určitou dobu. Emitent se zavazuje, že vám tyto peníze po určité době vrátí, hodnota však bude navýšená o předem dohodnutý zisk. Doporučený horizont pro investování je 3 a více let. Potom je dluhopis schopný přinést velice zajímavé zhodnocení.
Posledním důležitým bodem je způsob investování. Rozlišujeme dva typy, každý z vás si tedy může vybrat dle svých schopností a možností:
·        Přímé investování – znamená to, že si sami budete hlídat kolísání akcií, které budete následně nakupovat nebo prodávat. Přímé investování je však spojeno s velkým rizikem, vyžaduje opravdu rozsáhlé znalosti, ale může přinést značný výnos (bohužel i ztrátu).
·        Kolektivní investování – znamená investování do podílových fondů. Investujete peníze do společnosti, která se o ně bude starat. Tento typ je vhodný pro lidi, kteří neradi riskují, mají omezené zdroje a necítí se na to, aby o svých financích sami rozhodovali. Výhodou je, že nemusíte mít téměř žádné znalosti, protože ty znalosti má právě investiční společnost.