Jak se přepravují po světě průmyslová zařízení


Technický pokrok dvacátého a jednadvacátého století vyžaduje mimo jiné i velice pružné změny v přístupu a uvažování z hlediska logistiky. Tu si většina laické veřejnosti představuje v podobě stěhovacích služeb či přepravy a doručování zboží, ovšem do této oblasti zařazujeme i přepravu strojů a zařízení i celých výrobních komplexů včetně skladových prostor. Přestěhovat z místa na místo na dlouhou vzdálenost firemní zázemí není jen tak, pod tímto pojmem si můžete představit velmi náročný proces, kde není ve hře jen hmotnost a objem zakázky, ale zejména zachování původní funkčnosti bez poškození jakéhokoli komponentu.

přeprava

Jak vlastně probíhá přesun průmyslových zařízení a jejich částí z jednoho konce světa na druhý, jestliže se firemní subjekt rozhodne z nejrůznějších důvodů změnit působiště či rozložit výrobní proces do více částí a vytvořit několik poboček (filiálek)?

Vše začíná v projekčních kancelářích projektových manažerů na obou stranách. Manažer logistiky https://aiseurelo.cz/prumyslove-sluzby/doprava/ připraví potřebné podklady pro samotný přesun zařízení a manažer firmy, poptávající službu, zadá úkoly, které je třeba v průběhu přepravy dodržet. Důležitý je jak termín akce, tak i přípravné práce odpojování od napájecích systémů elektroinstalace a hydrauliky, demontáž dílčích celků, nakládka na vozidla a zajištění nákladu proti poškození.
Logistická operace přepravy strojů spočívá i v zajištění administrativních záležitostí, jimiž jsou celní řízení a potřebná dokumentace pro přemístění nákladu do země určení, včetně překladů veškeré dokumentace do jazyka či více jazyků poptávaných klientem.

kamiony

Závěr operace probíhá již pod taktovkou přepravní společnosti, která zajišťuje vybudování potřebného podloží pro pokládku všech systémů, načež následuje jejich vyložení z vozidel přepravy a rozmístění podle původního projektu zadavatele. Zařízení se na závěr uvádí do zkušebního provozu, probíhá jejich vyvažování a další potřebné kroky pro správnou funkci celého komplexu.