Je potřeba si půjčit?


Každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje peníze k financování své existence. Nikdo z nás není uÅ¡etÅ™en potÅ™eby za nÄ›co utrácet, a byÅ¥ jsou naÅ¡e potÅ™eby tÅ™eba i diametrálnÄ› rozdílné, nenajdeme nikoho, kdo by se bez penÄ›z a jejich vydávání obeÅ¡el.
Takže si peníze nÄ›jak vydÄ›láváme a pak je utrácíme, za co je nám libo. Což je ale samozÅ™ejmÄ› bezproblémové jen do doby, než zjistíme, že výdaje pÅ™evýšily naÅ¡e příjmy a peníze tudíž pÅ™edÄasnÄ› doÅ¡ly. Což také není niÄím zase až tak neobvyklým. I to se může stát komukoliv z nás. Protože kdo má dostateÄnÄ› vysoké příjmy a k nim nejlépe i velkou finanÄní rezervu, jež mu zajistí, že ho žádný výdaj nepÅ™ekvapí? Moc takových lidí mezi námi není. A nikdy nebylo a ani nebude.
Jak ale postupovat, když ÄlovÄ›ku pÅ™edÄasnÄ› dojdou peníze a on má platit i tehdy, když už nemá Äím? To je celkem zapeklitá otázka, že? Skoro by se na ni chtÄ›lo odpovÄ›dÄ›t, že dotyÄný platit nemá, když nemá Äím. Ale to pÅ™ece nejde. Jsou sice výdaje, které lze zruÅ¡it nebo odsunout na pozdÄ›ji, ale jsou i ty, které se prostÄ› uhradit musí, aÅ¥ se dÄ›je, co se dÄ›je. A na ty se musí peníze sehnat, i když zrovna nejsou.
A jak se shánÄ›jí peníze, které se doÄasnÄ› nepodaÅ™ilo vydÄ›lat? Obvykle tak, že si je ÄlovÄ›k půjÄí. Což vypadá na první pohled dokonale. Ale ani to nemusí být dokonalé Å™eÅ¡ení. Protože se půjÄky poskytují jenom lidem, kteří takto získané peníze poskytovateli půjÄek také i s Ãºroky vrátí. A prokázat takovou schopnost je nÄ›kdy kumÅ¡t. A nÄ›kdy se to nepodaří a takovému žadateli se pak půjÄka neposkytne.
Takže by si mÄ›l každý z nás umÄ›t dost vydÄ›lat a utrácet úmÄ›rnÄ› svým finanÄním možnostem. Aby se potÅ™ebÄ› půjÄky pokud možno vyhnul. A když už se jí nevyhne, mÄ›l by si najít a vybrat dostupnou a také co nejvýhodnÄ›jší a zvladatelnou nabídku. Protože to je jediná cesta, jak normálnÄ› žít a nezkomplikovat si tím zároveň svoji budoucnost.