Kde se dá studovat pojišťovnictví?

 Pojišťovnictví není sice asi nejzajímavější obor, který je možný studovat na vysoké škole, ale má mnoho nesporných výhod. Na rozdíl od mnohých jiných oborů je jeho využití velmi praktické, protože nabídky nových typů v pojišťovnictví stále vznikají, tudíž tento obor stále hledá a potřebuje nové lidi – trh není jimi přesycen. Dá se studovat na několika univerzitách po celé České republice (Praha, Brno, Liberec, Olomouc…). Navíc pracovní podmínky zaměstnanců jsou více než dobré a najedná se o technicky zaměřenou školu, takže s ní nemívají problém i ty matematicky méně nadaní studenti.

·         Praha
V Praze se dá studovat pojišťovnictví hned na několika školách. Nejznámější vysoká (s asi i nejzajímavější a nejlepší pověstí) je Vysoká škola ekonomická. Obor bankovnictví a pojišťovnictví lze studovat na Fakultě financí a účetnictví. Obor nemá na škole až tak dlouhou tradici (první vyučovací rok byl v 90. letech, zatímco celá univerzita funguje od 50. let), přesto patří mezi ty nejoblíbenější. Svoje vzdělání můžete rozšířit nejen na bakalářské úrovni, ale i magisterské – na oba typy studia budete dělat příjímací zkoušku z anglického jazyka a matematiky.

 Další zajímavou volbou v Praze je Vysoká škola finanční a správní v Praze – Vršovicích. Jedná se o soukromou vysokou školu, která je vhodná zejména např. již pro zkušenější lidi, protože se dá studovat nejen prezenčně, ale i kombinovaně a přijímací zkoušky zde nejsou. Jeden
semestr stojí 25 tisíc korun.

·         Brno
 Brno může být správnou volbou pro studenty – praktiky. Na obor Technické znalectví a pojišťovnictví, který se studuje jako bakalářský, se dostanete bez přijímacích zkoušek a důraz je kladen v průběhu celého studia především na praxi.

·         Liberec
 Pokud chcete studovat čistě pojišťovnický obor v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu, Liberec je tu pro Vás. Hledí se především na studentovo budoucí pracovní uplatnění a globálnost celé výuky. Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a cizího jazyka, pokud však Vás průměr na SŠ byl do 1,5 včetně, tak se zkouškám úspěšně vyhnete.