Kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění

Většina lidí má přirozený strach o svůj majetek. Toto je důvod proč si sjednáváme různá pojištění. Logicky očekáváme, že v případě poškození našeho majetku nám pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Ne vždy tomu tak musí být. Věnujte dostatečnou pozornost informacím, kdy má pojišťovna vyplacení pojistného plnění odmítnout nebo krátit. Právě takové informace se dozvíte v pojistných podmínkách v části, která se nazývá výluky.
hořící dům

Mějte při pořizování smlouvy toto na paměti, vyhnete se tak v budoucnu možným komplikacím při nárokování pojistného. U pojištění domácnosti jsou mezi výlukami například opotřebení majetku nebo nedostatečné zabezpečení prostoru. Poskytnutí pojistného plnění má také časové podmínky. Promlčecí lhůta obecně platí tři roky. Lhůta začíná plynout jeden rok po vzniku pojistné události. Celkem tedy můžete s uplatněním nároku počkat čtyři roky. Po uplynutí této doby je nárok na poskytnutí pojistného plnění promlčen.

Pojišťovna má pak tři měsíce na to, aby o výplatě rozhodla.
Chyby, kterých byste se měli vyvarovat v případě, že nastane pojistná událost.
Pokud máte možnost, nechte poškozený majetek na stejném místě a v takovém stavu v jakém jste ho nalezli. Pokud nejste schopni z nějakých závažných důvodů poškozený majetek ponechat na svém místě, zdokumentujte situaci alespoň co nejpečlivěji fotografiemi nebo požádejte o svědectví zúčastněnou osobu.
Všichni bychom měli být dostatečně informováni ohledně toho, co můžeme k výplatě pojistného nárokovat a co nikoli. V případě dotazů nebo nejasností nám poradí na zákaznické lince pojišťovny, kde jsou povinni vše vysvětlit.
povodeň ve městě
Výši pojistného nám ovlivní i skutečnost, zda je pojištění sjednáno na novou nebo časovou hodnotu.
Při pojištění zvažte, která rizika vám nejvíce hrozí povodně požáry atd. Připojistit můžete také svého zvířecího miláčka.