Na půjčky jen s rozumem


Mnoho lidí si nÄ›kdy a mnoho také docela Äasto láme hlavu nad tím, proÄ je to na svÄ›tÄ› zařízené zrovna tak, že i když existuje v obÄ›hu u nás i ve svÄ›tÄ› spousta penÄ›z, jsou to právÄ› oni, jimž takové peníze scházejí. Peníze putují z ruky do ruky, ale zrovna jim se jako na potvoru vyhýbají. A když už je dostanou, nebývá jich dost.
Ve skuteÄnosti je důvodů, proÄ se to dÄ›je, dost a dost. A není ÄlovÄ›k, který by mÄ›l jistotu, že se zvládne vÅ¡em vyhnout. A tak se v případÄ› mnohých z nás stává, že prostÄ› nÄ›kdy nejsme dostateÄnÄ› finanÄnÄ› zajiÅ¡tÄ›ní. A trpíme tím.
NÄ›kteří z nás se prostÄ› v případÄ› nedostatku penÄ›z omezují, nÄ›kteří jeÅ¡tÄ› usilovnÄ›ji pracují, nÄ›kteří si musí nebo chtÄ›jí brát i půjÄky. A v každém případÄ› by se tak mÄ›lo dít s rozumem. Protože ani jedno z toho nemusí vést k ÃºspÄ›chu, jímž je dostateÄná finanÄní sobÄ›staÄnost. Kdo se omezuje, nemá pochopitelnÄ› tak vysoké výdaje, jaké by jinak mÄ›l, jenže aby svou situaci dostateÄnÄ› zlepÅ¡il, musí mít příjmy, ze kterých mu po úsporném režimu dost zbude, aby si nÄ›kdo víc vydÄ›lal, musí mít zvladatelnou a dost dobÅ™e honorovanou práci, a aby si nÄ›kdo polepÅ¡il půjÄkou, musí dostat takovou nabídku, která splní jeho oÄekávání a kterou pak také zvládne bez problémů splatit, bez Äehož se pochopitelnÄ› nelze u půjÄek obejít.
A jak si správnÄ› půjÄit peníze, když už není vyhnutí? To už porůznu zaznÄ›lo snad milionkrát. Nebo možná ne milionkrát, protože to urÄitÄ› nikdo nepoÄítá, ale každopádnÄ› velice Äasto. A pokaždé zaznívalo totéž. Že si máme půjÄovat jen tehdy, když je to nevyhnutelné nebo aspoň do budoucna hodnÄ› výhodné, když máme stoprocentní jistotu, že zvládneme splácení, a když jsou náklady spojené s konkrétní půjÄkou natolik výhodné, aby nám stála za to. Protože půjÄky se nejen využívají, ale i vracejí. A když nÄ›kdo není schopný splácet, nemÄ›l by na půjÄku radÄ›ji ani dosáhnout, aby si jí nezkomplikoval budoucnost.