Jak si správně půjčit?


ÄŒlovÄ›ka, který má dost penÄ›z, nechávají půjÄky chladným. NevzruÅ¡ují ho ani nezajímají. NepotÅ™ebuje si půjÄovat, protože je finanÄnÄ› zajiÅ¡tÄ›ný a bylo by to pro nÄ›j jenom ono známé noÅ¡ení dříví do lesa. Ale lidé nejsou vÅ¡ichni právÄ› takoví. Vedle minima tÄ›ch skuteÄnÄ› bohatých jsou tu i ti, kdo nÄ›kdy s penÄ›zi nevyjdou, a pak i ti, kteří s nimi nevycházejí docela Äasto. A ti, kdo nemívají penÄ›z vždycky dost, si je zkrátka nÄ›kdy potÅ™ebují aspoň půjÄit.
A jak by si mÄ›li vybrat půjÄku ti, kteří ji nevyhnutelnÄ› potÅ™ebují, kteří nemají Å¡anci se bez ní obejít nebo by to bez půjÄených penÄ›z mÄ›li skuteÄnÄ› těžké? To v zásadÄ› víme vÅ¡ichni. Ale když o půjÄky skuteÄnÄ› žádáme, nejednou na taková moudra ‚zapomínáme‘ a pÅ™idÄ›láváme si tím starosti, kterým bychom se mÄ›li vždy radÄ›ji vyhnout.
Co si tedy u půjÄek hlavnÄ› ohlídat? V první Å™adÄ› pochopitelnÄ› to, které můžeme dostat a které ne. Protože s ohledem na naÅ¡i situaci bývají nÄ›které půjÄky dostupné, zatímco na jiné prostÄ› nedosáhneme. Je totiž nutné pÅ™esvÄ›dÄit o naší schopnosti splácet, a to se bere urÄitÄ› vážnÄ›. A kdo nenabídne žádoucí záruky, má smůlu.
A pak je potÅ™eba zajímat se o to, jak drahá taková půjÄka bude. Jsou tu pÅ™ece úroky, o Äemž ví každý. Ale tÅ™eba i zjevné nebo skryté poplatky a hrozící sankce, o kterých nÄ›kteří žadatelé o půjÄku nevÄ›dí, protože se dost nezajímají o detaily. Detaily, které by je mohly vyjít draho.
A je jasné, že by si ÄlovÄ›k mÄ›l uvÄ›domovat i výši a frekvenci splátek a dobu splácení, aby to byl schopný zvládat.
O půjÄku si zkrátka lze zažádat. Ale ne každý ji dostane. A ne každý z tÄ›ch, kteří ji dostanou, zvládá splácení. A pak jsou potíže. A není nad to, když se správným výbÄ›rem půjÄky vÅ¡em nepříjemnostem vÄas unikne. Teprve pak je půjÄka naším skuteÄným pomocníkem, který nám prospÄ›je v Äasech nepříjemného nedostatku.