Ne každý má hezké příjmy


S penÄ›zi je lidem na svÄ›tÄ› líp než bez nich. Ale to samozÅ™ejmÄ› jenom za tÄ›ch okolností, kdy peníze nejen existují, ale lidé jich také mají dost. Což už ale taková samozÅ™ejmost není. Protože nikdo nepÅ™ichází na svÄ›t s jistotou, že si bude vždycky vydÄ›lávat dost a nikdy nepozná bídu, a je tu dost tÄ›ch, kdo prožijí život tÅ™eba i v neustálých finanÄních těžkostech.
Peníze jsou ale důležitá záležitost, a nelze tak žít s tím, že když je zrovna nemáme, prostÄ› je nemáme a nic se s tím nenadÄ›lá. Peníze se musí sehnat, jinak jsme v prekérní situaci. VždyÅ¥ kdo neplatí, ten nenakupuje, a kdo nenakupuje, ten skoro nic nemá. A chudý život neznamená jenom omezování se a vlastní nespokojenost, ten znamená Äasto i vylouÄení ÄlovÄ›ka ze spoleÄnosti, která je vybudovaná právÄ› na ekonomických základech a finanÄních pomÄ›rech lidí.
Nikdo tedy nemá jistý dostatek penÄ›z, zato každý může hravÄ› sklouznout do finanÄních problémů. A když je v nich, musí se s takovým problémem nÄ›jak vypořádat. TÅ™eba i za cenu půjÄky, která sice finanÄní problémy jako takové neÅ™eší a spíše je jeÅ¡tÄ› o nÄ›co prohlubuje, ale vytváří podmínky, které umožňují to zvládnout. Pokud se tedy vybere půjÄka, která stojí za to.
Ten, kdo si půjÄuje, musí pochopitelnÄ› vÄ›dÄ›t, že to není napořád. Že ten, kdo mu tu peníze poskytuje, je bude chtít i vrátit. A to nejen půjÄenou Äástku, ale i nÄ›co navíc v podobÄ› úroků a poplatků. A právÄ› proto je tak důležité, aby žadatelé o půjÄky vždy nejdřív pÅ™emýšleli a až pak si je brali. A aby nepÅ™emýšleli jen o tom, co si za půjÄené peníze pořídí, ale i o tom, z Äeho to vrátí, aby se nedostali z nouze do jeÅ¡tÄ› vÄ›tší bídy.
A proto je záhodno dobÅ™e prostudovat to, co se nabízí i požaduje, a to velice důkladnÄ›, dodatky a to psané malým písmem nevyjímaje. A je záhodno uÄinit tak u co nejvíce nabídek. Aby bylo jasné, že si ÄlovÄ›k půjÄí nejvýhodnÄ›ji, když už si tedy musí půjÄovat.