Plaťte správně zdravotní pojištění

Pokud tedy nejste zaměstnanci ve firmě nebo ve státní správě, musíte si dát sami pozor na to, abyste zajistili zasílání peněz své zdravotní pojišťovně. Možná i vy potřebujete vědět, kolik máte platit. Pokud si myslíte, že proto, že jste osobou bez zdanitelných příjmů (dále OBZP), nemusíte platit zdravotní pojištění, pletete se. I na vás toto platí. Platbu musíte, stejně jako ostatní doručit na pojišťovnu nejpozději do osmého dne v následujícím měsíci. Tedy platíte zpětně.
kartička s rodinou.png

Měsíční platby BOZP

V roce 2018 je minimální záloha na zdravotní pojištění ve výši 1.647,- Kč a to i v případě, že pracujete tak zvaně na černo, jste studentem, který již nemá status nezaopatřeného dítěte nebo jste ženou v domácnosti, přičemž ovšem nesplňujete podmínku toho, že vaše dítě je ve věku do sedmi let a nebo nemáte dvě děti do patnácti let. Tedy platba je nutná a povinná, ať už jste v jakékoli situaci. Nezapomeňte tuto částku platit, když jste za vodou a máte pouze pasivní příjmy nebo, když jste vyřazeni z evidence na úřadu práce.
peníze na důchod.jpg

Hlavní činnost OSVČ

Všichni živnostníci a podnikatelé, tedy každá osoba samostatně výdělečně činná, musí hradit zdravotní pojištění podle toho, kdy začali podnikat, jakého zisku dosahují a to na základě přehledu, který podávají, po podání daňového přiznání, na pojišťovnu. Kdo zisku nedosahuje, platí také zálohy na zdravotní pojištění minimální zálohu, která v roce 2018 činí 2.024,- Kč. To platí pro OSVČ, které mají hlavní činnost.

Vedlejší činnost OSVČ

Jiná situace je však už u vedlejší činnosti OSVČ. Pokud se jedná o státního pojištěnce, který si začne přivydělávat, jako je například studen či důchodce, musí také platit zálohy a to podle dosaženého zisku. V případě, že vedlejší činnost OSVČ probíhá při zaměstnání, většinou se další zálohy na zdravotní pojištění neplatí a nebo jen jednorázově za celý rok, kdy se doplatí maximálně rozdíl mezi tím, co zaplatil zaměstnavatel a co by se dle skutečných příjmů mělo platit v rámci vedlejší činnosti.