Poskytovatelé a zprostředkovatelé finančních služeb

Zprostředkovatelé
Jinak také můžeme samozřejmě říci finanční zprostředkovatelé jsou podnikatelské osoby, které finanční produkt, službu či nástroj nevytváří, nýbrž pouze prodává koncovým zákazníkům. Samozřejmě pokud se jedná o zaměstnance samotného poskytovatele. Tyto zprostředkovatele můžeme rozdělit například podle sektoru, ve kterém působí (investiční zprostředkovatel, pojišťovací zprostředkovatel). Dále podle šíře nabídky služeb a protistrany, kterou zastupují (agent, makléř) a nebo podle způsobu odměňování (zprostředkovatel odměňovaný provizemi ze sjednaných obchodů, zprostředkovatel placený přímo zákazníkem).

banka

Poskytovatelé
Tyto instituce dané produkty, služby či nástroje přímo vytváří a poskytují. Jedná se tedy o banky, investiční společnosti, pojišťovny a další. Pojďme se teď na některé z nich podívat detailněji a celkově si ujasnit, které subjekty to vlastně jsou.

•       Banky
Banky jsou subjekty, které přijímají od veřejnosti vklady a také poskytují úvěry. Podmínkou získání licence je splnění řady organizačních, technických, personálních a především finančních požadavků určených ČNB. Tyto přísné regulace mají za úkol zajistit opravdu bezpečnost vkladů a stabilitu finančního systému jako celku.

•    Stavební spořitelny
Tyto jsou v naší republice speciálním druhem banky. Mohou se zabývat výhradně stavebním spořením. Osoby si vkládají na účty, které jsou předem určeny účelně na rekonstrukce, stavby, koupě nemovitostí a podobně, peníze. Na základě těchto vkladů jim pak banka může poskytnout úvěry za účelem řešení situací právě souvisejících s bydlením.

 
•    Družstevní záložny
Svoji podstatou jsou družstevní záložny malou bankou fungující na družstevních principech. Původně vznik těchto bank byl zapříčiněn nutností poskytovat bankovní služby členům družstva, nicméně se postupem času některá tato družstva transformovala na standardní banky. Samozřejmě i zde vykonává dohled ČNB.
 
 
•    Úvěrové instituce
I když je dle názvu poněkud překvapivé, tak právě tento název souhrnně označuje družstevní záložny a banky. Charakteristikou těchto ústavů však není úvěrová činnost, nýbrž oprávnění k přijímání vklad. Tím se odlišují od ostatních subjektů, které mohou poskytovat právě jen služby úvěrové.

trezor
 
•    Nebankovní poskytovatelé úvěrů
Tento pojem označuje instituce působící mimo banky a družstevní záložny. Můžeme mezi nimi najít velké úvěrové společnosti či leasingové společnosti. V tuto dobu existují už i nebankovní poskytovatelé hypoték, jinak řečeno úvěrů na bydlení. Jednoznačně nejvyužívanějším produktem těchto institucí mimo bankovní trh je spotřebitelský úvěr. Do konce roku 2016 spadaly tyto nebankovní poskytovatelé úvěrů pod kontrolu České obchodní inspekce, ale od prosince roku 2016 podléhá již i tento sektor dozoru ČNB.
 
•    Investiční společnosti a investiční fondy
•    Penzijní společnosti
•    Obchodníci s cennými papíry
•    Investiční zprostředkovatelé a vázaní zástupci obchodníků s cennými papíry
•    Pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé
•    Platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu

•    Směnárníci
•    Finanční poradci
Na finančním trhu také působí osoby, které se zabývají tzv. plánováním osobních financí (finančním plánováním). Říkáme jim tedy finanční poradci. Jejich činnost není žádným zvláštním předpisem upravena. Podnikají na základě živnostenského oprávnění.
 
•    Ministerstvo financí
•    Finanční arbitr a další