Podnikatelská půjčka a úvěr

Úvěr je pojem rozsáhlého charakteru. Jakmile máme představu o tom, co je to úvěr, můžeme přejít k dalším úvěrům, jako je rozdělení na podnikatelské úvěry a půjčky. Úvěry se v základu dělí na dvě skupiny, podle toho, komu se finance poskytují, takže se může jednat o úvěry spotřebitelské a podnikatelské. Spotřebitelské se poskytují běžným občanům a podnikatelské samozřejmě podnikatelům. Podnikatelský úvěr si tedy může zřídit jenom firma, podnikatel nebo OSVČ. Většinou se jedná o nějakou společnost nebo podnikající subjekt, který má IČ takzvané identifikační číslo. Podnikatelské úvěry poskytují jak banky, tak také nebankovní společnosti, takže podnikatelé mohou žádat u bank nebo i jiných nebankovních společností o peníze. A jakou formou mohou žádat? Podnikatelský úvěr se totiž dále rozlišuje nejčastěji na investiční a provozní. Každý druh znamená něco trochu jiného, takže banky nebo nebankovní společnosti je poskytují také podle toho, na co podnikatelé peníze potřebují. Každý podnikatelský úvěr je spjatý s podnikáním to znamená, že i peníze, které klient – podnikatel získá, se musí použít v rámci podnikání. Většinou s financemi můžete v podnikání nebo firmě zaplatit cokoliv, pokud nemáte konkrétně určeno, na co peníze použijete.

Peníze na podnikání

Peníze můžete využít na začínající podnikání, na rozjezd, ale také na úhradu běžných faktur, pro hrazení běžných potřeb ve firmě, pro úhradu nákladů, zdravotního, sociálního, mezd ale také na investice, nákup materiálů, stojů, zařízení, vybavení a mnoho dalšího. Podnikatelské půjčky se tedy dělí na investiční a provozní úvěry. Investiční úvěry jsou dlouhodobého charakteru a jedná se většinou o investice, například právě do nemovitostí, výstavby, rekonstrukce, může jít o koupi strojů a zařízení. Mají delší dobu splatnosti, proto se tímto způsobem mohou půjčit vysoké částky. Naproti tomu běžné provozní úvěr jsou určeny právě na nákup zboží, materiálu, surovin, můžete s financemi hradit běžné provozní výdaje ve firmě. V některých případech se ani neručí nemovitostí.