Provozní úvěr

Provozní úvěr se řadí mezi podnikatelské úvěry. Mohou si jej tedy sjednat podnikatelé, firmy nebo živnostníci. Většinou se zřizuje za účelem financování určitých potřeb ve firmě. Financování krátkodobého majetku firmy, i těmito slovy by se dal popsat provozní úvěr. Peníze z něj jsou určeny na financování potřeb ve firmě většinou krátkodobého charakteru. Může se tedy jednat o nákup zboží, nákup materiálu, zásob nebo hrazení běžných potřeb ve firmě či zaplacení různých pohledávek. Pokud si zřídíte provozní úvěr, peníze mohou být použity na cokoliv. Tento typ úvěru tedy není ničím vázán. Finance můžete použít podle svého vlastního uvážení. Úvěr se řadí do kategorie krátkodobých čili na kratší časové období, nicméně se může samozřejmě prodloužit.

Co k tomuto úvěru ještě náleží?

S čím dalším se můžeme v případě provozního úvěru setkat? Mohou vám jej zřídit bankovní i nebankovní společnosti. S tímto úvěrem splácíte měsíční splátku, která v sobě zahrnuje úrokovou míru, ale také další poplatky například administrativní náklady vynaložené se zařízením úvěru. Klient žádající o tento úvěr by měl být solidní, protože si jej banky či soukromé společnosti budou prověřovat z hlediska bonity čili budou chtít vědět, zdali dokážete své závazky splácet. Pokud se všemu daří, bude to probíhat v pořádku, jestliže byste však narazili a nedokázali úvěr jako podnikatelé splácet čili byste se dostávali se splácením do potíží, můžete zaplatit i vysoké penále za nedodržení podmínek. V tomto případě se jedná o pokuty z prodlení.
Provozní úvěr tedy slouží k financování potřeb spojených s podnikáním. Sjednat si ho mohou pouze podnikatelé, firmy, společnosti a OSVČ. Peníze můžete použít na cokoliv, úhrada faktur, běžných potřeb ve firmě, zaplacení dluhů, nákup materiálu, zásob, vložení financí do investice. Setkat se s ním můžete také jako s revolvingovým úvěrem.