Půjčky jsou sporné

Lidé nahlížejí na půjčky všelijak. A navzdory rozdílnosti názorů jsou obvykle přesvědčeni o tom, že právě oni mají pravdu. A dlužno podotknout, že pravdu vesměs mají v podstatě všichni, ač se současně všichni i tak trochu mýlí. Protože tomu u půjček vlastně snad ani nemůže být jinak.

Vezměte si třeba ty, kdo tvrdí, že jsou půjčky dokonalá věc, která pomáhá lidem překonat chvíle finančního nedostatku, a tudíž stoprocentně pomáhají. Je tomu tak? Ano i ne. Zatímco zodpovědnému člověku pomohou při nenadálém výpadku příjmů nebo potřebě utratit více, než kolik bylo předpokládáno, tomu, kdo si bere půjčky bez použití vlastního rozumu a pak řeší jejich splácení pověstným způsobem připomínajícím vytloukání klínu klínem, tyto nepomáhají, ale právě naopak umožňují krátký čas neúměrného luxusu vystřídaný nakonec finanční katastrofou.

Z právě vyřčeného by se tedy dalo usuzovat to, že mají pravdu ti druzí, ti, kdo mají půjčky za pomalu ďáblův nástroj, svádějící k neúměrnému utrácení a následně vedoucí k životu podobnému horoucímu peklu. Ovšem mají pravdu ti, kdo půjčky zarputile zavrhují? V podstatě také ne. Protože jsou v našich řadách i zodpovědní jedinci, kteří si berou půjčky skutečně jen tehdy, když není vyhnutí, a kteří jimi hradí výlučně výdaje, které nesnesou odkladu, s tím, že si napřed dobře spočítají, vyplatí-li se jim to a zvládnou-li splácení. A kdyby si tito někdy půjčku nevzali, možná by nemuseli svůj jinak zodpovědně vedený život zvládnout.

Takže je pravda jako už tolikrát zřejmě někde uprostřed. Někdy je půjčka dobrá a někdy také špatná volba, jednou to je řešení problémů a jednou jejich příčina. A proto nelze půjčky charakterizovat jako dobré nebo špatné. Takto lze posuzovat pouze lidi, kteří si je z nějakých pohnutek berou.

A jestli je některá vzatá půjčka dobrá nebo špatná, to se ukáže ve chvíli, kdy má být splacená. Za dobrou ji lze mít tehdy, když se s ní dlužník vypořádá se ctí.