S půjčkou se to zvládne

Poslední rok nestál za mnoho, pokud vůbec stál za něco. A nebudeme tu používat to slovo, které se v podobných situacích mezi lidmi nejednou používá, když se mluví o tom, za co to v podobných neveselých časech stojí. Zkrátka a dobře se nám nevedlo v lecčem. Kolikrát jsme jenom někam nesměli a dosud nesmíme ani vkročit, kolikrát nám byla a je upřena nějaká možnost nebo naopak bylo a je přikázáno něco, co nám nebylo a není ani trochu po chuti!

Prostě jsme museli mnohé oželet, mnohé vytrpět a s lecčím se smířit. Jenže jsou věci, se kterými se prostě navzdory nutnosti je akceptovat smířit nelze. A mezi tyto patří nedostatek finančních prostředků. A nemusíme si jistě sáhodlouze vysvětlovat, proč je tomu právě tak. Peníze – jak všichni velice dobře víme – potřebujeme. Nikdo nám neodpustí naše finanční problémy jenom proto, že je třeba nejsme vůbec schopni vyřešit, protože nám byl zatnut tipec mocnými, jimž se nedá protivit.

A tak má nejeden z našinců kvůli panující situaci a třeba nejen kvůli ní finanční problémy. Někdo má takříkajíc hluboko do kapsy, někdo má jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou a někdo dokonce s nostalgií vzpomíná na doby, kdy si stěžoval, že má málo, protože co by dnes i za ono tehdejší málo dal!

Ale navzdory všem potížím se nedá přestat žít, a tedy ani platit. Peníze jsou potřeba neustále. A když si je nelze vydělat v takovém množství, aby se s nimi dalo vycházet, je často rozumné si je aspoň půjčit. Protože i za půjčené peníze lze žít, jen se tyto musí následně i s úroky splatit. A byť by mohl někdo namítat, že jde u půjček o život na úkor budoucnosti, někdy je to to nejlepší, co si lze představit. Protože ne vše se dá dnes oželet, platit se za leccos musí, i kdyby byla situace sebehorší. A v budoucnu se to splatí, až zase bude líp. Tedy doufejme, že bude líp.