Ramboursní úvěr

Na některé názvy, aby si člověk vzal slovníček pojmů a vystudoval dvě vysoké školy ekonomiky. Nemusíte se ničeho obávat, nemusíte mít vysoké školy, ani zdlouhavě studovat tisíce stránek o bankovnictví. Určité názvy však neslýcháme denně, a tak si často pod nimi ani nedokážeme nic představit. V našem případě se může jednat o ramboursní úvěr. Ještě jste tento pojem neslyšeli? Nevíte, co si pod ním máte představit? Hned si o něm sdělíme pár informací. Ramboursní úvěr se týká zahraničního obchodu, proto se s ním v praxi moc lidí nesetkává. Navíc jde o obchodování mezi firmami a bankami, takže je jasné, že tento pojem normálně neslýcháme a nevíme, co si pod ním máme představit. Jedná se tedy o úvěr, který je logicky opět uzavírán mezi věřitelem a dlužníkem a bankami.

Základní informace o tom, kdo jakou hraje úlohu

Kdo jakou roli hraje?
V našem případě se ramboursní nazývá banka, která směnku akceptuje. Musí akceptovat směnku.
Tuto směnku vystavuje vývozce zboží. Směnka se samozřejmě vystavuje na dovozce lépe řečeno dlužníka. Vývozce je pak v našem případě samozřejmě věřitel.
Vývozce dostává bankou hned zaplaceno, a to v podstatě ihned při vydání tiskopisů. Ramboursní banka totiž směnku akceptuje.
Dovozce neboli dlužník žádá přes banku o akceptování směnky. Ty musí být vystaveny přímo na jeho osobu, tedy na tuto konkrétní firmu nebo podnikatele. Akceptování směnky tedy probíhá pomocí ramboursní banky. Na tomto základě banka jedná.
Každý takovýto výklad se zdá být složitý, proto je lepší vidět nějaký příklad na vlastní oči v praxi. Potom se dá mnohdy lépe pochopit, jak to vlastně ve světě chodí. Tímto způsobem můžete ramboursní úvěr využívat opakovaně nebo jej můžete použít pouze jednorázově.
Zejména se využívá pro zahraniční obchody mezi partnery.
Úzce spjatý je také s akceptačním úvěrem, se směnkami, bankami, věřiteli a dlužníky.