Splácení úvěru

Jakmile je úvěr schválen a peněžní prostředky doputovaly do naší kasičky, začíná splácení. Splácení úvěru může trvat i několik let, popřípadě i desítek let. Záleží na konkrétní podobě smlouvy, kterou jste si sjednali s věřitelem, nejčastěji jde o banku nebo jinou finanční instituci. Ta vám poskytla peníze, finanční prostředky, buďto za nějakým účelem, v tom případě by se jednalo o úvěr účelový, nebo bezúčelně, v tom případě se jedná o úvěr neúčelový. Svým podpisem ztvrdíte, že jste se vším srozuměni, získáte peníze a přichází na řadu splátky. Většinou v měsíčním intervalu, ale mohou být nastaveny i jiným způsobem, týdně, čtvrtletně a podobně.

Možnosti splácení úvěru

Úvěr by se měl splácet v pravidelných intervalech. Za nesplácení úvěru vám věřitel čili banka nebo jiná finanční instituce může naúčtovat další poplatky.
Splatit úvěr můžete samozřejmě také jednorázově, avšak tato možnost se využívá pouze v případě krátkodobých úvěrů. U těch dlouhodobých tedy nebývá možná.
Pravidelná splátka se skládá z úmoru, tedy z cifry, celkového úvěru a také z úroku, který se připočítá k měsíční splátce. Tato možnost se označuje jako anuitní. Znamená to, že je úvěr splácen stále stejnými splátkami, ve stejné výši. Anuita v sobě nese jak úrok, tak i splátku úvěru. Ne anuitní splácení by pak znamenalo, že se bude jednat o různě velké splátky. Nejednalo by se tedy o stejné částky.  Do této kategorie nadále patří progresivní splácení a degresivní splácení.
Jak se vypočítají splátky úvěru?
Základním výpočtem je:
Roční splátka = velikost úvěru * umořovatel. Umořovatel se vypočítává ještě zvlášť. Měsíční splátku pak získáme, jestliže výsledek vydělíme 12 čili počtem měsíců v roce.
Splácení úvěru už bývá tou poslední třešničkou na dortu. Probíhá několik let i několik desítek let, záleží na tom, na jakou částku jste si úvěr zvali a jak jste si dohodli konkrétní podmínky. Někteří si raději nastaví delší dobu splácení s menší měsíční splátkou, jiní to mohou mít naopak, nastaví si větší čili vyšší splátky, na kratší časové období splácení, aby úvěr splatili dříve.