Splátka úvěru

Splátka úvěru se samozřejmě týká úvěru. Úvěr si lidé berou v případě, že potřebují peníze. Většinou se jedná o větší obnos financí, proto nemluvíme o běžné půjčce ale o úvěru. Úvěry mohou být krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Dalším rozdělením je účelové a neúčelové. Existuje jich celá řada a spousta bank i dalších nebankovních institucí poskytuje úvěry. Jak pro běžné občany, tak také pro podnikatele. Tedy úvěry spotřebitelské i podnikatelské. Do této kategorie můžete zařadit také úvěry hypoteční. Abychom se dostali hlouběji k tématu, ke splátce úvěru, řekneme si, že splátka úvěru v sobě zahrnuje úmor a úrok. Úmor je vlastně určitý podíl částky, kterou jste si zapůjčili. Úmor se tedy rozpočítává do pravidelných splátek. Ty můžete splácet měsíčně ale i týdně nebo dle dohody. Úvěr se většinou splácí v pravidelných měsíčních splátkách, vždy ke konkrétnímu dni v kalendářním měsíci. Splátka úvěru tedy v sobě zahrnuje jak tento podíl z výše úvěru, tak samozřejmě také úrok čili jakousi odměnu věřiteli – poskytovali úvěru (banka nebo nebankovní instituce).
Kdybychom se chtěli obrátit na přesnější popis a definice, mohli bychom splátku úvěru označit jako jakýsi pravidelný odchod platby od dlužníka k věřiteli. Dlužník tímto způsobem umořuje svůj dluh.

Mimořádná splátka úvěru

Jestliže jste se setkali s pojmem mimořádná splátka, znamená to, že můžete zřejmě v rámci své dohodnuté smlouvy o úvěru využít i mimořádnou splátku. Čili můžete vložit další peníze a jako dlužník si tím zkrátit umořovací dluh, tedy částku úvěru, kterou jste si zapůjčili. Pokud chcete zvolit mimořádnou splátku, měli byste se vždy zajímat o podmínky, jaké máte nastavené ve smlouvě. Ne všechny banky nebo nebankovní společnosti tolerují mimořádné splátky, takže se můžete v této oblasti setkat i s poplatky či jinými sankcemi za mimořádné splácení. Vždy je proto dobré, podívat se ve smlouvě na podmínky.
Řádné splácení úvěru může být odměněno. Ještě je potřeba si říct, že jestliže budete platit pravidelnými měsíčními splátka a neopozdíte se, můžete být bankou či jinou finanční institucí, kde jste si půjčili, odměněni. V některých případech vám mohou nabídnout do budoucna nižší úrokové sazby nebo formu jiné odměny za regulérní splácení.