Spotřebitelský úvěr

Všechny ty názvy, slogany, hesla, klíčová slova, a ještě do toho celé bankovnictví, finančnictví, banky a ostatní společnosti, komu by z toho všeho nešla hlava kolem. V půjčkách a úvěrech se pomalu nevyznáme, nevíme ani pořádně, co jedno nebo druhé znamená. Některé zkratky nebo hesla nám nic neřeknou, ale pokud se budeme bavit o základních pojmech, tak do nich rozhodně patří spotřebitelský úvěr. Základní pojem, o kterém by měl vědět alespoň něco málo každý z nás. Úvěry se dělí do několika skupin podle toho, kdo je poskytuje, například bankovní a nebankovní, podle účelu, na co peníze použijete na účelové a neúčelové úvěry, také podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a v neposlední řadě se uvádí základní rozdělení podle toho, komu se poskytují, zdali běžným občanům – spotřebitelské úvěry nebo podnikatelům – podnikatelské úvěry. Další název pro spotřebitelský úvěr může být spotřební úvěr. Spotřebitelský úvěr může být účelový a neúčelový a může být také krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý. Do krátkodobého bychom zařadili běžnou půjčku na pár desítek tisíc, například formou neúčelového úvěru na koupi spotřebního zboží, třeba ledničky, která se nám pokazila v domácnosti a potřebujeme si pořídit novou. Spotřebitelský úvěr dlouhodobý splácíme několik desítek let, například dvacet let. Pokud bychom chtěli uvést příklad, tak se může jednat o dlouhodobý účelový úvěr například na rekonstrukci domácnosti. Částka může být třeba na několik stovek tisíc.

Banky i nebankovní společnosti

Spotřebitelské úvěry samozřejmě poskytují banky, ale také nebankovní společnosti. Každá z nich může mít trochu jiné podmínky, proto si klienti vlastnosti každé půjčky nebo úvěru mohou předem porovnat. Spotřebitelské úvěry se poskytují občanům. Neposkytují se podnikatelům. Neúčelový spotřebitelský úvěr může znamenat, že získáte peníze, se kterými můžete naložit podle vlastního uvážení. V případě menších částek není vyžadováno ručení. Ručí se až od vyšších částek, například domem, bytem, pozemkem či další nemovitostí nebo v některých případech je možné ručit například i výplatou další, takzvané třetí, osoby.
Spotřebitelské úvěry jsou také neodmyslitelně spjaty s úroky, což je jakási odměna poskytovateli půjčky za to, že nám dal k dispozici peníze. Úrok může být různý, bývá vyjádřen úrokovou sazbou v procentech. Úrok je započítán do půjčky, takže jakmile splácíme každý měsíc splátku, ta již obsahuje všechny poplatky i úrok. Úvěry se splácí nejčastěji měsíčně. Počet splátek záleží na výši úvěru, aby klient mohl splatit celou částku, kterou si půjčil i s poplatky a úroky.