Typy úvěrů

Často se za půjčky a úvěry označují jedny a tytéž věci. Vlastně jde o vypůjčení peněz od věřitelů, tedy z bank nebo jiných finančních institucí. Úvěry tedy můžeme rozlišovat hned podle několika různých kritérií.
Půjčovat si mohou lidé i podnikatelé čili rozlišujeme úvěry spotřebitelské a podnikatelské. Podnikatelské si samozřejmě mohou sjednávat pouze podnikatelé, firmy a OSVČ. Naproti tomu spotřebitelské úvěry, o ty může požádat vlastně jakýkoliv občan České republiky.
Existují úvěry krátkodobé, střednědobě a dlouhodobé. Krátkodobé jsou většinou se splatností do jednoho roku. Střednědobé mohou mít splatnost od tohoto jednoho roku až například do 5 let. Samozřejmě, že banky mohou mít toto rozlišení nastaveno ještě jiným způsobem dle svých vlastních kritérií. Obecně však platí tato pravidla. A do dlouhodobých můžeme zařadit úvěry se splatností nad 5 let.
Jako další rozdělujeme úvěry podle toho, kdo je poskytuje čili na bankovní a nebankovní.

Další konkrétní příklady

S dalšími případy jste se jistě už setkali v běžném životě, aniž byste o tom tušili, že se tato kritéria řadí do rozlišení úvěrů. Úvěry totiž mohou být se zajištěním a bez zajištění. Čili všeobecně řečeno buďto jsou s ručením například nemovitosti, nebo bez ručení. Jistě znáte vzorový příklad, jakým jsou hypoteční úvěry.
Hypoteční úvěry bychom mohli zmínit jako samostatnou kapitolu, protože je obsahově hodně rozsáhlá. Hypoteční úvěr je totiž zpravidla vázán na zástavu. Ručí se nějakou nemovitostí. Peníze se používají na bydlení. Kvůli nesplácení hypotéky byste se mohli ocitnout v problémech, protože zástavu čili nemovitost, kterou jste ručili, by mohla banka například prodat.
Jako další si můžeme zmínit úvěry účelové a neúčelové. Buďto chcete úvěr na koupi nového automobilu, na vybavení domácnosti, nebo dále můžete požadovat úvěr na bydlení, nebo úvěry na ostatní potřeby.