Účelový spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jistě už známe. A jak je to s jejich účelovostí a neúčelovostí? Spotřebitelský úvěr si mohou sjednat všichni občané nad 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Půjčit si můžete nižší i vyšší částky. Může a nemusí být zajištěn nemovitostí. To jen tak pro informaci, abychom měli jakýsi základní přehled. Nyní přejdeme na účelový spotřebitelský úvěr. Účelový v tomto případě znamená, že se bude jednat o peníze, které získáme proto, abychom je využili na jasně stanovenou a předem dohodnutou věc. Na zaplacení konkrétní věci. Nejčastěji se jako účelový úvěr uvádí hypotéka, protože tam vždy musíme peníze využít na bydlení. Ovšem účelový spotřebitelský úvěr může být na cokoliv, co si přejete zaplatit, musíte to, ale vědět bezpodmínečně dopředu. Peníze mohou být vyplaceny buďto přímo prodejci, na základě faktury, kterou přinesete nebo mohou být vyplaceny v hotovosti například v bance nebo na jakýkoliv účet, který zadáte. Účelový spotřebitelský úvěr si můžete zřídit jak v bance, tak i online u jakékoliv nebankovní společnosti.

Základní pravidlo zůstává nezměněno

Jako základní pravidlo se udává, že účelové spotřebitelské úvěry by měly být o něco výhodnější neboli levnější než neúčelové, ale za to je s nimi více práce. Je to jakýsi druh kompenzace. S neúčelovým úvěrem si totiž vezmete peníze a jdete, a utratíte je jakkoliv, aniž byste museli někomu prokazovat faktury, či se někdo zabýval, na co jste peníze použili. U účelového úvěru je to jinak a vždy musí být peníze použity za konkrétním účelem. Může se jednat o koupi automobilu, o nějaké věci na vybavení domácnosti a mnoho dalšího. Účel financí můžete tedy doložit předem nebo i zpětně. Většinou se tímto způsobem půjčuje více než pár tisíc.
U účelové půjčky nemusíte ručit nemovitostí, ale v případě potřeby můžete, například u vyšších částek. Lze tento typ půjčky vyřídit i online přes internet u nebankovních společností. Samozřejmě musíte splatit částku úvěru i s poplatky a úroky, a ještě doložit účelovost získaných financí čili například faktury nebo jiné potřebné dokumenty.