Úrokové sazby úvěrů

Zajišťování úvěru není jednoduchá záležitost a obnáší mnoho souvislostí, které je potřeba znát, nebo se v některých alespoň namátkou zorientovat. Pod pojmem úrok si jistě všichni něco představíme. Na úrok narazíme vždy, když si chceme půjčit peníze. Peníze se půjčují z banky nebo od jiné finanční či nebankovní společnosti, a to formou půjček nebo úvěrů. Jakmile si chceme vypůjčit peníze, dohodneme se na částce a ta následně musí být navýšena o úrok, takzvanou odměnu pro toho, kdo nám peníze půjčuje. Ten se nazývá věřitel a většinou se jedná o banku nebo jinou finanční společnost. Věřitel nám totiž poskytne peníze a sám o ně přijde, takže musí získat nějakou kompenzaci za to, že se na určité časové období zbavil svých financí a postoupil je dlužníkovi čili nám, kteří jsme si chtěli půjčit. Úrok se vyjadřuje v procentech a označuje se jako úroková míra. Procenta se udávají většinou v ročních sazbách, v případě krátkodobých úvěrů, na kratší dobu splatnosti se setkáváme i s měsíční úrokovou mírou neboli úrokovou sazbou. Existuje však i úroková sazba vyjádřená pololetně nebo čtvrtletně.

Ukládání na účet i půjčování financí

V případě půjček je to jasné. Výše úroku se nedá obecně vyčíslit, protože se pohybuje na základě poptávky a nabídky a velkou část podílu na výši úroku může mít i centrální banka. Dokonce se od sebe odlišují úrokové sazby i jednotlivých bankovních institucí.
Při vkládání peněz na účet jsme v opačné situaci. Pokud si půjčujeme, úroky bychom nejraději do počtů nezahrnovali, abychom je nemuseli platit, tedy chceme, aby byly co nejnižší. Naopak pokud si peníze ukládáme na účet, to bychom naopak chtěli vysoký úrok, aby nám zde ležící finance alespoň něco málo vydělaly a byly zúročeny vysokým úrokem.
Jedou tak, a podruhé úplně naopak. Na úrok se tedy může pohlížet z mnoha stran. Pro úrokové sazby platí to samé. Některé banky je mohou mít nízké, za to se u nich můžete stále setkat i s dalšími různými poplatky, zatímco ty, které je mají vyšší, už například žádné další poplatky zahrnuté ve smlouvě nemají. Je to však naprosto individuální. Úrokové sazby se také mohou zvyšovat nebo snižovat rok od roku v rámci inflace, ekonomiky státu, hospodářské politiky a mnoha dalších faktorů.