Vzaný spotřebitelský úvěr

Už jste slyšeli pojem vázaný spotřebitelský úvěr? O jaký druh úvěru se jedná? Vázaný spotřebitelský úvěr je podobný jako účelový spotřebitelský úvěr, protože se musí jednat o určitý účel. U našeho názvu se jedná o navázání na konkrétní věc či službu. Musí se tedy jednat o pořízení konkrétní věci nebo o zaplacení konkrétní služby. Do této kategorie akorát nepatří spotřebitelský úvěr určený na bydlení. Vázaný spotřebitelský úvěr je tedy druh běžného spotřebitelského úvěru, který si můžete zřídit naprosto kdekoliv u banky nebo i nebankovní společnosti na v podstatě jakoukoliv částku, nižší i vyšší, ale musí se jednat o vázanou formu čili na konkrétní zaplacení věci nebo služby.

S čím souvisí vázaný spotřebitelský úvěr?

Vázaný spotřebitelský úvěr je vhodný na pořízení konkrétní věci buďto z části její hodnoty nebo z plné hodnoty. Je možné jej využít také v případě, že samotný poskytovatel úvěru je zároveň prodejcem konkrétního zboží, které si chceme koupit. V případě služby samozřejmě platí opět ty samé podmínky. Vždy se také musí jednat o spotřebitelský úvěr čili do této kategorie například nepatří hypotéka nebo na druhou stranu například bezúročná půjčka. Spotřebitelský úvěr se poskytuje běžným lidem a většinou se pomocí těchto peněz hradí běžné „spotřebitelské neboli spotřební“ věci jako je auto, vybavení domácnosti a podobně. Nemusí být zajištěn ručením, ale může například u vyšších částek.
Smlouva vázaného spotřebitelského úvěru závisí na jiné smlouvě právě o dohodnuté koupi zboží nebo poskytnutí služby.
Velice často se v souvislosti s uzavřením vázaného spotřebitelského úvěru uvádí výhoda toho, že jelikož se jedná o druh vázaného úvěru, pak v případě odstoupení od smlouvy zaniká i samotný úvěr. Pokud byste tímto způsobem učinili, pak o tom akorát musíte informovat poskytovatele úvěru, že se tak stalo a odstoupili jste od smlouvy, aby úvěr zaniknul. Tento úkon se provádí automaticky v návaznosti na odstoupení od smlouvy.