Úroková kalkulačka

Úrok je běžná veličina, se kterou se setkáváme vždy, když mluvíme o půjčkách nebo úvěrech. Úrok značí část zisku pro toho, kdo nám peníze vypůjčil. Půjčka či úvěr je vždy sjednán na konkrétní dobu. Peníze si můžeme vypůjčit v rámci malé půjčky na jeden měsíc, dále na půl roku, na jeden rok, na dva roky, pět let nebo v případě dlouhodobějších úvěrů i na několik desítek let, deset let, dvacet let, třicet let. Doba je samozřejmě stanová individuálně, ale při výpočtech úroků ji budeme potřebovat. Stejně tak, jako musíme znát částku, kterou si chceme vypůjčit. Z těchto a dalších veličin se následně dá vypočítat úrok.
Úrokové kalkulačky běžně najdete na internetu. Existuje mnoho základních kalkulaček. Ty pomohou lidem se zjištěním základních informací. Je však potřeba brát zřetel na to, že kalkulačky mohou být pouze obecného charakteru, proto je potřeba porovnávat nabídky různých bankovních institucí a nebankovních společností. Mohou se totiž lišit dalšími poplatky či jinými vlastnostmi i právě již zmíněným úrokem.

Úroková míra je vlastně úrok v procentech

Úroková míra se udává v procentech. Představuje procenta navýšení úvěru. Jestliže si potřebujeme vypočítat nějaké cifry z půjčky nebo úvěru, většinou šáhneme po kalkulačce, jenomže to bychom museli znát všechny vzorce, a proto je lepší párkrát kliknout na internetu a objeví se stránky, kde se vám úrok skoro sám spočítá. Potřebujete znát jen několik veličin.
Úroky mohou mít i jinou podobu. Setkat se s ním můžeme dokonce i v opačné souvislosti. Lidé si ukládají na běžný účet své peníze a ty jsou zhodnocovány úrokem. Tento typ úroku nebývá nikterak velký, takže se v souvislosti s běžným účtem dá pominout a obvykle se tímto způsobem peníze výrazně nezhodnocují.
Ještě si můžeme zmínit pár zajímavostí ohledně úroku. Ten může být roční nebo i měsíční. Dokonce je možné použít i pololetní úrokovou míru nebo čtvrtletní.